Nieuws

Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder...

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

2017 recordjaar voor KlasseContact Het afgelopen jaar waren ruim 1.100 kinderen, ondanks langdurige ziekte, toch ‘aanwezig’ in de klas dankzij KlasseContact. Nog nooit volgden zo veel kinderen op afstand lessen via de KPN Klasgenoot, een videoverbinding waardoor je...

Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een zieke broer of zus – deel 2

Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een zieke broer of zus – deel 2

Wanneer een kind chronisch ziek is, raakt dit alle gezinsleden. Door de ziekte ontstaan er zorgen en gaat er veel aandacht naar het zieke kind. Broers en zussen van een ziek kind krijgen vaak een andere positie en rol in het gezin en kunnen specifieke problemen ervaren. School is voor hen een vertrouwde omgeving die structuur en veiligheid biedt.

Lees je beter

Lees je beter

Als je ziek bent kun je er op internet informatie over vinden. Maar uitleg over hoe het is om ziek te zijn, vind je niet zo makkelijk. Daarvoor kun je terecht bij leesboeken. Lezen over iemand met dezelfde aandoening kan niet alleen jou helpen, maar ook de...

Broers en zussen in en om het ziekenhuis

Broers en zussen in en om het ziekenhuis

Broers en zussen in en om het ziekenhuis is een doeboek voor broers en zussen van (chronisch) zieke kinderen. In Nederland en België zijn er ongeveer 690.000 kinderen die een broer of zus hebben met een (chronische) ziekte. Het boek wil deze kinderen helpen te...

Medisch handelen in het basisonderwijs

Medisch handelen in het basisonderwijs

Met de herziene en aangescherpte Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs en het standaard model-protocol medische handelingen op scholen voert de PO-Raad de motie van Van Meenen14 uit. Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht...

Het kleine ziekenhuis [app]

Het kleine ziekenhuis [app]

Het kleine ziekenhuis is een app waarin jonge kinderen alle facetten in en om het ziekenhuis leren kennen, waaronder de behandel- en operatiekamers, de röntgenruimte en de Eerste Hulp. Kinderen maken kennis met de arts en verplegers en kunnen met de...

Zorgeloos met diabetes naar school

Zorgeloos met diabetes naar school

Ieder kind met diabetes zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor veel kinderen met diabetes is dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. Wij bieden praktische handvatten voor scholen, leerlingen en ouders om goede diabeteszorg op school...

Vilans Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Vilans Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg in Utrecht. Vilans specialiseert zich onder meer in de zorg voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), in ondersteuning en advies voor kind en jongere, het gezin en het onderwijs. Veel kinderen...

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt ruim 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

Hulpbijeetproblemen.nl

Hulpbijeetproblemen.nl

Hulpbijeetproblemen.nl biedt iedereen met een eetprobleem of eetstoornis hulp: of je nou te maken hebt met een eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder), Boulimia Nervosa, Anorexia Nervosa, of een ander eetprobleem. Het maakt niet uit hoe omvangrijk jouw...

Weet, vereniging rond eetstoornissen

Weet, vereniging rond eetstoornissen

Weet, vereniging rond eetstoornissen is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet zet zich in voor verbetering van de zorgketen eetstoornissen vanuit verbinding met alle belanghebbenden. Vereniging Weet is...

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

U vindt hier betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en adolescenten. Deze kennis, inclusief praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige psychische problemen, is voor en door professionals in de brede...

PO-lessen.nl

PO-lessen.nl

PO-lessen.nl is de zoekmachine voor leerkrachten op de basisschool. Je vindt hier materiaal als aanvulling op de lesstof. Resultaten kunnen gefilterd worden op groep, op informatie, opdracht, toets, les, video en apps. Naast zoeken op inhouden als rekenen...

Ziekzijnenzo Yurls

Ziekzijnenzo Yurls

Yurls verzamelpagina met suggesties en lesmateriaal over ziek zijn en ziekenhuis.

JadokterNeedokter.nl

JadokterNeedokter.nl

Website over jouw rechten in de medische zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Stel je bent 10 jaar, je moet een beugel en ziet dat absoluut niet zitten. Of je bent 14 en je wilt aan de pil, maar je ouders vinden dat beslist niet goed. Wil je weten of je...

MOOV.nl

MOOV.nl

Deze website is ontwikkeld en geproduceerd door Spierziekten Nederland. De website is bedoeld als informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren met een spierziekte van 12 tot 18 jaar. Jongeren vinden op deze site veel praktische tips, info en filmpjes om...

Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Steeds meer kinderen met aangeboren hart- afwijkingen bereiken de volwassen leeftijd. Een diploma, een opleiding en een baan lijken bereikbaar, maar dit is in de praktijk niet altijd makkelijk. Tijdens landelijke presentaties blijken er bij ouders veel vragen te zijn...

Franniez online dagboek

Franniez online dagboek

Kinderfonds Franniez realiseert, onderhoudt en distribueert een leuk en nuttig verzamelsysteem voor alle chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar in heel Nederland. Franniez laten hen zien hoe stoer en flink zij zijn en zijn er na elke interventie. Ze...

Eduapp

Eduapp

Soms is het een uitkomst: leren op afstand. Vanuit huis kennis opbouwen via online methoden en apps. De op school gehanteerde methoden hebben vaak een softwarecomponent die ook op afstand ingezet kan worden. Als dat niet het geval is, zijn er ook apps en...

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl wijst ouders en scholen de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. De wegwijzer laat zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie...

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Het schoolbestuur is de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Onze school is verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland cluster 3 (RECNON3),...

De Wijnberg Venray

De Wijnberg Venray

Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een full service centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, Speciaal Onderwijs...