Nieuws

JadokterNeedokter.nl

JadokterNeedokter.nl

Website over jouw rechten in de medische zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis. Stel je bent 10 jaar, je moet een beugel en ziet dat absoluut niet zitten. Of je bent 14 en je wilt aan de pil, maar je ouders vinden dat beslist niet goed. Wil je weten of je...

MOOV.nl

MOOV.nl

Deze website is ontwikkeld en geproduceerd door Spierziekten Nederland. De website is bedoeld als informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren met een spierziekte van 12 tot 18 jaar. Jongeren vinden op deze site veel praktische tips, info en filmpjes om...

Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Steeds meer kinderen met aangeboren hart- afwijkingen bereiken de volwassen leeftijd. Een diploma, een opleiding en een baan lijken bereikbaar, maar dit is in de praktijk niet altijd makkelijk. Tijdens landelijke presentaties blijken er bij ouders veel vragen te zijn...

Franniez online dagboek

Franniez online dagboek

Kinderfonds Franniez realiseert, onderhoudt en distribueert een leuk en nuttig verzamelsysteem voor alle chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar in heel Nederland. Franniez laten hen zien hoe stoer en flink zij zijn en zijn er na elke interventie. Ze...

Eduapp

Eduapp

Soms is het een uitkomst: leren op afstand. Vanuit huis kennis opbouwen via online methoden en apps. De op school gehanteerde methoden hebben vaak een softwarecomponent die ook op afstand ingezet kan worden. Als dat niet het geval is, zijn er ook apps en...

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl wijst ouders en scholen de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. De wegwijzer laat zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie...

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Het schoolbestuur is de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Onze school is verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland cluster 3 (RECNON3),...

De Wijnberg Venray

De Wijnberg Venray

Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een full service centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, Speciaal Onderwijs...

De Waterlelie Cruquius

De Waterlelie Cruquius

De waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie, is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 - 20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie...

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen,...

Openluchtschool de Recon Rotterdam

Openluchtschool de Recon Rotterdam

Openluchtschool de Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR). De school bestaat uit drie afdelingen: een afdeling...

Protocollen onverwachte gebeurtenissen

Protocollen onverwachte gebeurtenissen

GGD Groningen heeft voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs een aantal protocollen opgesteld. U kunt deze gebruiken bij onverwachte gebeurtenissen, waarbij van u als schoolleiding wordt verwacht dat u correct en tijdig handelt. Wanneer een...

Vereniging van Scoliosepatiënten

Vereniging van Scoliosepatiënten

Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De term scoliose komt uit het Grieks en betekent verkromming. Kort gezegd is het een kromme rug. De...

Mariëndael Arnhem

Mariëndael Arnhem

Mariëndael wil zo veel mogelijk aansluiten bij het reguliere onderwijs. Tegelijkertijd proberen we de individuele mogelijkheden van elke leerling te ontwikkelen en beperkingen te respecteren. Onze uitgangspunten zijn dat elke leerling zich kan ontwikkelen...

Utrechtse Buitenschool De Schans Utrecht

Utrechtse Buitenschool De Schans Utrecht

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op...

Basisschool De Architect Almere

Basisschool De Architect Almere

Basisschool De Architect biedt ondersteuning aan Langdurig Zieke Leerlingen (LZK). Onze school heeft een aanpak voor kinderen met verschillende ziektebeelden. Als uw kind een (of meer) van deze ziektebeelden heeft dan kan het doorgaans regulier onderwijs...

Radboud Center for Mitochondrial Medicine

Radboud Center for Mitochondrial Medicine

Het Radboud Centrum voor Mitochondriale Geneeskunde (RCMM) is een internationaal expertisecentrum voor klinische zorg, diagnostiek en onderzoek voor patiënten met of vermoedelijk een mitochondriale energiestoornis. De RCMM integreert alle mitochondriale...

Stofwisselingsziekten.nl

Stofwisselingsziekten.nl

VKS een patiëntenorganisatie voor mensen met alle soorten erfelijke stofwisselingsziekten. Onze patiëntenvereniging heeft drie belangrijke taken: Het geven van voorlichting over ziekten, Het zorgen voor contact tussen lotgenoten, Het behartigen van de...

NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland

NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland

De NVN is de patiëntenvereniging van nierpatiënten en helpt bij het behouden en/of verbeteren van kwaliteit van leven en zorg. Om dit te bereiken zijn de volgende speerpunten geformuleerd: bruikbare informatie, eigen regie, ervaringskennis delen,...

Partnerschap overgewicht

Partnerschap overgewicht

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Care for Obesity (C4O) werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten. Deze...

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het basismodel ‘ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is een uitgave van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam en de Proeftuin Ketenaanpak Overgewicht Kinderen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De nieuwste...

Kinderallergiecentrum Amsterdam

Kinderallergiecentrum Amsterdam

Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam biedt diagnostiek, behandeling en ondersteuning voor kinderen met een ingewikkelde allergische aandoening. Dat wil zeggen een ernstige allergie en/of meerdere samengestelde allergieën, waarvoor complexe...

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie biedt een helder opgebouwde site vanuit de pijlers van haar organisatie: zorg, research, opleidingen en donaties. U kunt op deze manier snel en eenvoudig door naar de informatie die u zoekt. U...