Astma

Informatie en advies voor leraren

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer 10-15 % van alle kinderen heeft een vorm van astma. Dus in elke klas zijn dat 2-3 kinderen!

Astma is een chronische luchtwegaandoening en bij astma speelt aanleg een belangrijke rol. Door astma is er naast de benauwdheid ook sprake van kortademigheid, soms van een piepende ademhaling en slijm opgeven. Astma is een aandoening die goed te behandelen is met medicatie en leefregels. Astma hoeft geen bedreiging te zijn voor de ontwikkeling, maar het vraagt wel veel van ouders en kind. In principe kun je aan kinderen met astma hetzelfde vragen als aan gezonde kinderen. Ze verdienen daarbij steun van de omgeving en met name van de school.

Gevolgen voor het onderwijs

In het algemeen heeft astma geen directe invloed op de cognitieve mogelijkheden van een kind. Door regelmatig schoolverzuim en door minder actieve aanwezigheid tijdens de les kan er wel een achterstand optreden. Door het vermijden van inspanning (omdat dit een aanval zou kunnen uitlokken) kunnen de motorische vaardigheden minder ontwikkeld zijn. Een motiverende en uitdagende houding van de leerkracht is hierbij gewenst. In principe kan een kind met astma gewoon deelnemen aan de bewegingslessen. Het naar schoolgaan is de meest natuurlijke activiteit van een kind en dus erg belangrijk. School biedt houvast en structuur, geeft uitdaging en stelt eisen, leidt aandacht af van ziekte, biedt veel mogelijkheden tot contact met leeftijdsgenoten en dus tot sociale ontwikkeling en biedt toekomstgerichtheid. Goede afspraken maken met de ouders is belangrijk.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Merem Medische Revalidatie

Merem Medische Revalidatie

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij Merem Medische Revalidatie terecht voor specialistische revalidatie en behandeling van chronische (long-)aandoeningen. Merem is daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (morbide...

Astmakids

Astmakids

Astmakids is de kindersite van het Longfonds. Als je astma hebt, kun je je soms ineens helemaal niet lekker voelen. Je kunt bijna geen lucht meer inademen. Je bent benauwd en kort van adem. En misschien maak je zelfs een piepend geluid. En dat kan zomaar gebeuren....

Iemandzoalsik.nl

Iemandzoalsik.nl

Site op initiatief van de Vereniging Spierziekten Nederland, de Reumapatiëntenbond en het Astmafonds. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op deze terreinen. Iemandzoalsik.nl is het sociale netwerk, waar mensen die te maken krijgen met een...

Longfonds

Longfonds

Het Longfonds is gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie. Vaak zijn die gescheiden, wij combineren ze. Dat is onze unieke kracht: mensen staan centraal in ons werk, wetenschap is de basis. De bestuurder en toezichthouders zien erop toe dat uw steun goed...

Cyberpoli.nl

Cyberpoli.nl

De cyberpoli is een online ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom.