Maastricht UMC+ Educatieve Voorziening

De Educatieve Voorziening van het academisch ziekenhuis Maastricht heeft primair tot taak kinderen, opgenomen in het MUMC, (van vier tot achttien jaar) in onderwijskundig opzicht te ondersteunen, waaronder onder meer het geven van onderwijs is inbegrepen. Daarnaast heeft de Educatieve Voorziening de taak informatie te verstrekken aan en overleg te hebben met de collega’s van de OAB (onderwijsadviesbureaus), die belast zijn met de ondersteuning van het onderwijs aan zieke kinderen buiten het MUMC.

Consulenten

Kim Dreuw

Kim Dreuw

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: kim.dreuw@mumc.nl
Telefoon: 043-387 79 68
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Telefoon: 043 387 6543
kinderwebsite.mumc.nl

Mumc

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of...