Maastricht UMC+ Educatieve Voorziening

De Educatieve Voorziening van het academisch ziekenhuis Maastricht heeft primair tot taak kinderen, opgenomen in het MUMC, (van vier tot achttien jaar) in onderwijskundig opzicht te ondersteunen, waaronder onder meer het geven van onderwijs is inbegrepen. Daarnaast heeft de Educatieve Voorziening de taak informatie te verstrekken aan en overleg te hebben met de collega’s van de OAB (onderwijsadviesbureaus), die belast zijn met de ondersteuning van het onderwijs aan zieke kinderen buiten het MUMC.

Consulenten

Kim Dreuw

Kim Dreuw

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: kim.dreuw@mumc.nl
Telefoon: 043-387 79 68

Haske Willemars

Haske Willemars

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: h.willemars@mumc.nl
Telefoon: 043-387 79 68

P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Telefoon: 043 387 6543
kinderwebsite.mumc.nl

Mumc

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of...