Maastricht UMC+ Educatieve Voorziening

De Educatieve Voorziening van het Maastricht Universitair Medisch Centrum ondersteunt kinderen van vier tot achttien jaar met het volgen van onderwijs .Wij geven onderwijs en ondersteuning op maat aan zieke leerlingen uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs die opgenomen zijn in het MUMC+. We onderhouden het contact met de scholen en docenten. Hierbij coördineren we het onderwijs en stemmen we de begeleiding van de leerling af in het ziekenhuis, thuis en op school. We informeren en adviseren de docenten over de ziekte, behandeling en de eventuele gevolgen voor het onderwijsleerproces. Verder ondersteunen we de ouders bij vragen over het onderwijs of bijvoorbeeld toetsen en examens. Daarnaast overleggen wij met de collega’s van de OAB (onderwijsadviesbureaus), die onderwijsondersteuning geven aan zieke kinderen buiten het MUMC+.

Consulenten

Kim Dreuw

Kim Dreuw

Coördinator en consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: kim.dreuw@mumc.nl
Telefoon: 043-387 79 68

Ellen Geerlings

Ellen Geerlings

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: ellen.geerlings@mumc.nl
Telefoon: 043-387 79 68

P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Telefoon: 043 387 6543
kinderwebsite.mumc.nl

Mumc

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of...