Wereld Diabetes dag

Het is vandaag Wereld Diabetes dag. Jaarlijks vraagt de Internationale Diabetes Federatie extra aandacht voor alle mensen die strijden tegen diabetes. Imke van de Venne is Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen bij De IJsselgroep: “Binnen ons werk zien we vooral de grote impact die deze ziekte heeft op onze leerlingen. Om hen te ondersteunen is er dit jaar een vernieuwde versie verschenen van de brochure: Een leerling met diabetes. Deze brochures zijn bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen.”

Lotte is een leerling met diabetes en moet altijd alert zijn. “In het leven van Lotte moet zij iedere dag rekening houden met haar diabetes. Letten op haar voeding, vochtinname, opletten dat zij zich niet bezeerd en wondjes krijgt… Een geheel zorgeloos leven als haar klasgenoten heeft zij niet. Wanneer er traktaties uitgedeeld worden in de klas, is er voor Lotte een eigen traktatie. Daar is Lotte inmiddels wel aan gewend. Maar leuk is anders. Of bij de gymles, kan zij soms toch sneller vermoeid zijn of kortademig. Toch geniet Lotte volop van alle activiteiten op school. Lotte voelt zich gezien en veilig. De openheid en de kennis die inmiddels op school aanwezig zijn, dragen daar aan bij!

Op school heeft haar diabetesverpleegkundige uitleg gegeven. Er is een mooi protocol voor risicovolle handelingen opgesteld en alle kinderen weten ook wat er aan de hand is. Geen geheimen en niet gek doen. Dat is het motto van Lotte en haar gezin. En dat is precies wat wij ook aanraden. Openheid zorgt voor acceptatie en gedeelde zorg. Dat helpt bij een zo normaal mogelijk schoolgang organiseren.”

In Nederland zijn er zo’n 6000 kinderen met diabetes. Jaarlijks komen er zo’n 500 tot 550 nieuwe kinderen met diabetes bij. Heb jij een kind met Diabetes in de klas of binnen je school? Neem contact met ons op.

Meer informatie:

Netwerk Ziezon brochure ‘een leerling met diabetes’
Zorgeloos met Diabetes naar school
PO-raad: Protocol diabetes op school

 

 

 

Wereld Diabetes dag