Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc

School in het ziekenhuis

Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordlijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo. Ieder academisch ziekenhuis heeft een Educatieve Voorziening waar een aantal consulenten onderwijsondersteuning werkzaam is. Ook ziekenhuismedewerkers en ouders kunnen de consulent benaderen.
Met toestemming van de ouders wordt contact onderhouden met de school. Tevens wordt aan school verslag uitgebracht over de geboden onderwijsondersteuning.
Als het nodig mocht zijn, kan eveneens de hulp worden ingeroepen van de consulent zieke leerlingen van de regionale schoolbegeleidingsdienst.

Polikliniek

Ook als uw kind op de polikliniek komt kunt u een beroep doen op de consulenten voor advies en ondersteuning.

Consulenten

Carla Hendriks

Carla Hendriks

Hoofd Educatieve Voorziening

E-mail: c.j.hendriks@amsterdamumc.nl
Tel. 020 566 89 52

Carola Jongbloed

Carola Jongbloed

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: c.a.jongbloed@amsterdamumc.nl
Tel. 020 566 36 03

Tim Kallenbach

Tim Kallenbach

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: t.r.kallenbach@amsterdamumc.nl
Tel. 020 566 83 29

Saskia Meijer

Saskia Meijer

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: s.m.meijer@amsterdamumc.nl
Tel: 020 566 33 53

Lia de Jonghe

Lia de Jonghe

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: lia.dejonghe@amsterdamumc.nl
Tel: 020 566 86 55

Ingrid de Jong

Ingrid de Jong

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: i.dejong-noorlander@amsterdamumc.nl
Tel: 020 566 36 03

Elske van Spanje

Elske van Spanje

Informatiespecialist Emma Infotheek en Netwerk Ziezon

E-mail: g.h.vanspanje@amsterdamumc.nl
Tel: 020 566 79 59

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Postlocatie H7-270
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
ev@amc.uva.nl

Tel: Primair onderwijs: 020-5663353
Tel: Voortgezet onderwijs: 020-5663603
www.emmakinderziekenhuisamc.nl
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Tussen ziek en beter: Emma Kinderziekenhuis viert 150-jarig bestaan

Ziek zijn en weer beter worden: het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet 150 jaar geleden, toen het Emma Kinderziekenhuis in het verpauperde Amsterdam door een armenarts werd opgericht.
Inmiddels is het Emma een gespecialiseerd academisch kinderziekenhuis en vieren artsen en patiënten het 150-jarig bestaan. Dat doen ze met een bijzondere tentoonstelling waar de verhalen van kinderen centraal staan. ‘Tussen ziek en beter’ is tot 15 november te zien in het stadsarchief van Amsterdam.