Nieuws

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?

De opvattingen van leerkrachten over kinderen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs (2011) Nicole Noordhof UMCG, Educatieve Voorziening In 2012 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet geeft ieder kind het recht...

Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Als een leerling langdurig of acuut ziek wordt is er een belangrijke taak voor de school weggelegd van het kind. Naast dat je als school verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn is ook het sociale aspect erg belangrijk. Helaas blijkt...

Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord! : Ervaringen met school en leren van leerlingen met een chronische of langdurige ziekte (2010) Jellina Timmer UMCG, Educatieve Voorziening De educatieve voorziening (EV) van het UMCG hecht veel waarde aan continuïteit...

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Staartdelingen in je pyjama aan het infuus

Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of...