Onderwijsondersteuning

Om er voor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk, dit is in verschillende onderwijswetten vastgelegd. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Informatie voor school

U heeft één of meerdere leerlingen op school met een acute of chronische ziekte of die langere is tijd opgenomen in het ziekenhuis. Deze leerlingen moeten begeleiding krijgen, maar hoe? Wat kan een consulent onderwijs aan zieke leerlingen betekenen voor de school en voor uw zieke leerlingen?
Lees wat u kunt doen!

Informatie voor ouders

Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek thuis is, wilt u dat het gewone leven, zoals deelname aan onderwijs, zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Onderwijs zorgt voor contact met leeftijdgenoten en u voorkomt dat uw kind te veel leerachterstand oploopt.
Lees wat u kunt doen!

Uit de praktijk

We delen graag mooie voorbeelden van good practise. Voorbeelden waarbij snel en adequaat gehandeld wordt, onderwijs op maat wordt verzorgd, waar kinderen en jongeren ondanks hun ziekte of aandoening toch naar school gaan, ze geen onnodige leerachterstanden oplopen en contact houden met klasgenoten.
Geniet van de praktijkverhalen!