Zorgen over, zorgen voor…

Begin dit jaar is het vierde deel van de reeks ‘Zorgen over, zorgen voor…’ uitgekomen. Dit vierde deel is speciaal geschreven voor jongeren die tijdens hun studieloopbaan te maken krijgen met een chronische of langdurige ziekte.

Iedereen heeft vragen over zijn toekomst. Door een chronische of langdurige ziekte kunnen daar vragen bij komen over de invloed van de ziekte op de studiekeuze en de studieloopbaan. Jongeren met een chronische of langdurige ziekte kunnen belemmeringen ervaren in het volgen van een studie aan het mbo, hbo of de universiteit. Een deel van deze jongeren kan hierdoor hun opleiding niet of moeilijk afronden.

De serie Zorgen over, zorgen voor… informeert docenten en leerkrachten over het onderwijs aan een leerling met een chronische aandoening of langdurige ziekte. In de serie vindt u informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. Bedoeld om te informeren, maar ook om houvast te bieden. In dezelfde serie:

De boekjes uit deze serie kunt u kosteloos downloaden.

Zorgen over, zorgen voor…