Over ons

Het Netwerk Ziezon bestaat uit consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) die werkzaam zijn bij een onderwijsadviesbureau of bij de Educatieve Voorziening van een universitair medisch centrum (umc). Samen verzorgen zij de onderwijsondersteuning aan chronisch en ernstig zieke leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en in sommige gevallen het mbo. Het Netwerk Ziezon komt voort uit de samenwerking tussen Onderwijsontwikkeling Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland. Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas.

Netwerk Ziezon; een landelijk expertisenetwerk

Alle consulenten OZL in Nederland zijn aangesloten bij het Netwerk Ziezon, het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. In de afgelopen jaren is door kennisdeling en professionalisering veel expertise opgebouwd rondom de begeleiding van leerlingen die gedurende langere tijd een ernstige lichamelijke ziekte hebben of chronisch ziek zijn. Via het Netwerk Ziezon wordt deze expertise landelijk gedeeld en verder uitgebreid.

Dé plek voor informatie over ziek zijn en onderwijs

Op de site is veel praktische informatie te vinden over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Daarnaast kunt u brochures downloaden over verschillende ziektebeelden met informatie over de gevolgen van deze ziektes voor het leerproces en concrete aandachtspunten voor school en leraar.

Onderwijsontwikkeling Nederland

Onderwijsontwikkeling Nederland is de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij behartigt de belangen van adviesbureaus die werken binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein.

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van 65.000 mensen. Daarmee zet de NFU zich in voor de continuïteit van zorg en de veiligheid van patiënten met vaak ernstige, zeldzame en moeilijk behandelbare ziektes.

Hope; internationale uitwisseling

HOPE is een Europees netwerk van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (Hospital Teachers) met als motto “Continuity in education”.