Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland. Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas.

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Scholen beschikken hier in de meeste gevallen niet over. Door het inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kunnen zij toch de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling. Maatwerk staat hierbij centraal!

De consulenten OZL werken vanuit de verschillende regionale onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Samen met de scholen zorgen zij ervoor dat de leerlingen, afhankelijk van het ziektebeeld, het onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo wordt de doorgaande leerlijn van de leerlingen zo min mogelijk onderbroken, blijven leerlingen betrokken bij hun klas en houden zij contact met hun docenten, klasgenoten en (school)vrienden.

Dienstverlening OZL en ondersteuning door consulent OZL

Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen; van zeldzame en weinig voorkomende ziekten zoals bepaalde vormen van kanker of taaislijmziekte tot veelvoorkomende chronische ziekten zoals diabetes of astma. De consulenten onderzoeken op welke manier de leerling toch onderwijs kan blijven volgen gedurende zijn ziekte en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is. Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk en korte lijnen met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed ziektes op het leerproces en het (psychosociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben.

Daarnaast zijn de consulenten OZL goed bekend met de zorgstructuur binnen en buiten de school en kunnen zij school, ouders en leerlingen advies geven over passend onderwijs. In complexe situaties helpen zij in gezamenlijk overleg met de school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke ondersteuning nodig is. Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang.

Zo helpen zij bijvoorbeeld het contact tussen school, klas en leerling te onderhouden, denken zij mee over roosteraanpassingen en adviseren zij over eventuele aanpassingen in een vakkenpakket en bij het maken van examens. In sommige gevallen is het mogelijk dat zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact.

Welke organisatie financiert de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen?

De ondersteuning door de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van OCW. Als een consulent OZL wordt ingezet, zijn hier voor scholen en ouders géén kosten aan verbonden.

Nieuwe website voor en door jongeren met NAH

Nieuwe website voor en door jongeren met NAH

Weet jij nog waar je informatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunt vinden? Er is nu een nieuwe website gelanceerd: www.breinstraat.nl  ‘Breinlijn, Breinstraat en Hersenalliantie’ hebben hun krachten gebundeld, zodat de informatie over NAH beter toegankelijk...

Bruikbare gids voor MBOers met een chronische aandoening

Bruikbare gids voor MBOers met een chronische aandoening

Samen met deze MBO studenten het onderwijs passend maken In maart 2022 lanceerde Stichting Zorgeloos naar School een gids voor het mbo. Het afgelopen jaar is in co-creatie een praktische gids ontwikkeld voor en door studenten met een chronische aandoening. Daarnaast...

Geslaagd! Of toch niet…?

Geslaagd! Of toch niet…?

Afgelopen weken werden de uitslagen van de examenkandidaten bekend gemaakt. De vlag kon bij velen uit. Zieke leerlingen maken vaak hun examen in verschillende tijdvakken, zij weten nog niet of zij geslaagd zijn. Althans, niet voor alle vakken… “Dat vind ik wel...