Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland. Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas.

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Scholen beschikken hier in de meeste gevallen niet over. Door het inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kunnen zij toch de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling. Maatwerk staat hierbij centraal!

De consulenten OZL werken vanuit de verschillende regionale onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Samen met de scholen zorgen zij ervoor dat de leerlingen, afhankelijk van het ziektebeeld, het onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo wordt de doorgaande leerlijn van de leerlingen zo min mogelijk onderbroken, blijven leerlingen betrokken bij hun klas en houden zij contact met hun docenten, klasgenoten en (school)vrienden.

Dienstverlening OZL en ondersteuning door consulent OZL

Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen; van zeldzame en weinig voorkomende ziekten zoals bepaalde vormen van kanker of taaislijmziekte tot veelvoorkomende chronische ziekten zoals diabetes of astma. De consulenten onderzoeken op welke manier de leerling toch onderwijs kan blijven volgen gedurende zijn ziekte en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is. Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk en korte lijnen met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed ziektes op het leerproces en het (psychosociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben.

Daarnaast zijn de consulenten OZL goed bekend met de zorgstructuur binnen en buiten de school en kunnen zij school, ouders en leerlingen advies geven over passend onderwijs. In complexe situaties helpen zij in gezamenlijk overleg met de school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke ondersteuning nodig is. Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang.

Zo helpen zij bijvoorbeeld het contact tussen school, klas en leerling te onderhouden, denken zij mee over roosteraanpassingen en adviseren zij over eventuele aanpassingen in een vakkenpakket en bij het maken van examens. In sommige gevallen is het mogelijk dat zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact.

Welke organisatie financiert de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen?

De ondersteuning door de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van OCW. Als een consulent OZL wordt ingezet, zijn hier voor scholen en ouders géén kosten aan verbonden.

Ziezon aanwezig bij het landelijke BiOND congres

Ziezon aanwezig bij het landelijke BiOND congres

OZL consulenten Ingrid de Jong-Noorlander en Constance Leijn waren donderdag aanwezig op het landelijke BiOND congres. Begeleiders in VO en MBO oriënteren zich deze dag op uitdagingen en kennis voor hun mooie vak. Naast workshops en lezingen over thema's in het...

Ziezon aanwezig op de landelijke IB/KC dag

Ziezon aanwezig op de landelijke IB/KC dag

Vorige week waren OZL-consulenten Imke van de Venne en Lianne Soer- van Cranenbroek aanwezig op de landelijke IB/KC dag. Lees hier over hun ervaring en het belang van onze fysieke aanwezigheid. Met dank aan collega's Lianne en Imke was Ziezon goed vertegenwoordigd op...

Reanimatie

Reanimatie

Informatie en advies voor lerarenReanimatie is het geheel van handelingen gericht op het herstel van spontane circulatie en ademhaling. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 300 kinderen gereanimeerd. Reanimeren is nodig wanneer er sprake is van een...