Passend onderwijs voor zieke leerlingen: ook in het mbo

Van 9 tot en met 13 november 2020 heeft de European Vocational Skills Week (EVSW) plaatsgevonden. Dit jaarlijkse evenement, wordt georganiseerd door de Europese Commissie om het beroepsonderwijs in de schijnwerpers te plaatsen. Aanleiding voor Netwerk Ziezon om nog eens te benadrukken dat Nederlandse mbo-leerlingen met een (chronische) ziekte recht hebben op onderwijs dat past .

Met de komst van de wet Passend Onderwijs, is de functie van consulent Passend Onderwijs op mbo-scholen ontstaan. Zij behartigen de positie van mbo-studenten met een (chronische) ziekte. Het is belangrijk om leerlingen die willen doorstromen, na het behalen van hun vmbo-diploma, goed te begeleiden. Een OZL-consulent die betrokken was bij de studie op het vmbo, kan door middel van een duidelijke intake en warme overdracht naar het mbo zorgen voor een vloeiende overgang. Waardoor een leerling alle kansen krijgt om een mooi vak te leren.

De consulenten Passend Onderwijs of de zorgcoördinatoren van de mbo-instelling kunnen advies vragen bij de OZL- consulenten van Ziezon. Soms is er namelijk meer nodig dan advies alleen; leerlingen met een chronische ziekte zijn bijvoorbeeld soms gebaat bij de inzet van KPN Klassecontact. Zeker als ze ver moeten reizen naar hun onderwijsinstelling kan het volgen van theorie lessen via Klassecontact een goede oplossing zijn.

Neem voor meer informatie contact op met een OZL-consulent bij u in de buurt.

 

Passend onderwijs voor zieke leerlingen: ook in het mbo