Contact

Netwerk Ziezon

ziek zijn & onderwijs

Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
Fax: 070-315 41 09
E-mail: netwerkziezon@edventure.nu

Elise van Andel

Elise van Andel

Netwerkregisseur Ziezon

Elise is als netwerkregisseur van het expertnetwerk Ziezon verantwoordelijk voor het versterken en positioneren van de voorzieningen voor Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen (OZL). Tevens draagt zij zorg voor het bevorderen en stimuleren van de verbinding en uitwisseling tussen de consulenten OZL.
evanandel@Edventure.nu

Anna van der Giessen

Anna van der Giessen

Projectmedewerker Ziezon

Als projectmedewerker is Anna betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de Ziezon-activiteiten. Daarnaast draagt Anna ook zorg voor de coördinatie van KlasseContact.
avandergiessen@edventure.nu 

Netwerk Ziezon