UMC Utrecht locatie WKZ

Advies

Komt uw kind in het ziekenhuis en doen er zich problemen voor op school? Of heeft u een vraag over school die verband houdt met de ziekte van uw kind? Neem dan contact op met de Educatieve Voorziening. Wij gaan voor u op zoek naar een antwoord of oplossing. Als het nodig is, gebeurt dat in overleg met de school van uw kind. Het maakt niet uit of uw kind in het ziekenhuis opgenomen is, op de dagbehandeling komt, of de polikliniek bezoekt.

Les

Ligt uw kind in het ziekenhuis, dan kan uw kind les krijgen van een medewerker (consulent) van de Educatieve Voorziening als uw kind:

  • vier jaar of ouder is, en
  • minimaal vijf dagen les kan krijgen (dat betekent meestal dat de ziekenhuisopname tien dagen of langer is)
  • regelmatig in het ziekenhuis opgenomen wordt.

De Educatieve Voorziening begeleidt uw kind ook als het regelmatig op de dagbehandeling komt en daar huiswerk maakt. Wilt u uw kind aanmelden voor het krijgen van lessen, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige of zelf contact opnemen met de Educatieve Voorziening. De consulent van de Educatieve Voorziening bepaalt aan de hand van het rooster wanneer we uw kind voor lessen kunnen inplannen.

Consulenten

Maya Carbin

Maya Carbin

Disciplinehoofd en consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

J.M.Carbin@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 01

Lucelle Verloop

Lucelle Verloop

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

L.Verloop@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 06

Irma Peek-van Doorn

Irma Peek-van Doorn

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

I.C.C.vanDoorn-3@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 05

Berry Dekkers

Berry Dekkers

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

L.H.T.Dekkers@umcutrecht.nl
Tel: 088-7554104

Adri van Bochove

Adri van Bochove

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

A.K.vanBochove-teHennepe@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 05

Lien Jansen

Lien Jansen

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

L.Jansen-2@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 05

Lex van Riemsdijk

Lex van Riemsdijk

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

A.G.vanRiemsdijk@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 06

Leo Vleeshouwers

Leo Vleeshouwers

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

L.vleeshouwers@umcutrecht.nl
Tel: 088-755 41 05

Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht, Nederland

Postbus 85090, 3508 AB Utrecht
Huispost KA.04.019.2

Telefoon: 088-7554104
www.umcutrecht.nl
www.hetwkz.nl
wkzschool@umcutrecht.nl

UMC Utrecht

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

De droom van een arts

Eén landelijk centrum voor kinderkanker. Het is jarenlang een droom geweest van kinderoncologen en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker. In afwachting van de nieuwbouw is het Prinses Máxima Centrum eind vorig jaar van start gegaan in het Wilhelmina...

Leerlingen met Cystic Fibrosis: overgang van PO naar VO

Informatie en advies voor leraren Hoe begeleid je een leerling met Cystic Fibrosis (CF) van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? Deze folder biedt leerkrachten en andere betrokkenen handreikingen om een leerling met CF te ondersteunen bij het volgen van...