Ziezonpublicaties

Een zieke leerling in de klas, en dan?

In heel Nederland zijn consulenten onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL) werkzaam. Zij werken binnen de Universitair Medische Centra en vanuit regionale onderwijsadviesbureaus samen aan goed onderwijs voor zieke leerlingen. De ondersteuning door de consulenten OZL wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is daardoor voor de school en ouders kosteloos. In deze publicatie kunt u lezen welke hulp de consulent OZL biedt en hoe u in contact kunt komen.

Zorgen over, zorgen voor…

De serie Zorgen over, zorgen voor… informeert docenten en leerkrachten over het onderwijs aan een leerling met een chronische aandoening of langdurige ziekte. In de serie vindt u informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. Bedoeld om te informeren, maar ook om houvast te bieden.

De leerling met een chronische of langdurige ziekte.

De leerling met een zieke broer of zus.

Het onderwijs van uw zieke kind en zijn broer en zus.

Jouw studieloopbaan en een chronische of langdurige ziekte.

Het onderwijs van een chronische of langdurig zieke leerling in het voortgezet onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle jongeren. Niet voor alle jongeren is het echter vanzelfsprekend dat ze onderwijs kunnen volgen. Als een leerling chronisch of ernstig ziek is, hebben ze soms extra onderwijsondersteuning nodig. De leerling kan daardoor, zoveel mogelijk, gewoon onderdeel blijven van de groep en samen met hen uitstromen naar onderwijs of een opleiding die bij hem/haar past. Deze video geeft een inkijk in het belang van het onderwijsondersteuning voor deze groep leerlingen en hoe de school daarbij ondersteuning kan krijgen van de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die zijn aangesloten bij het landelijke expertisenetwerk Ziezon.

Het onderwijs van een chronische of langdurig zieke leerling in het Basisonderwijs

Wanneer een zieke leerling niet alles kan doen wat de andere kinderen in de klas kunnen, kan een leraar de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning  zieke leerlingen (OZL) aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk Ziezon. Samen kijken ze naar de mogelijkheden van de leerling en wat voor onderwijsondersteuning nodig is om bij te blijven en hem de kans te geven bij de klas te blijven horen. Het belang van onderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs zie je in deze video terug.

Het onderwijs van een zieke leerling en broers en zussen

Als een kind chronisch of ernstig ziek wordt, heeft dat impact op het hele gezin. Het gezinsleven draait voor een groot deel om het zieke kind en de broer(s) en zus(sen) krijgen een andere positie. School kan voor hen een veilige haven zijn, een plek waar alles gewoon doorgaat zoals je gewend bent of een plek waar je je veilig voelt en je verhaal kwijt kunt. Daarom is het belangrijk dat leraren deze leerlingen in het vizier hebben. In deze video vertelt Tijn en zijn familie over hun ervaringen.

De studieloopbaan van een chronische of langdurig zieke leerling

Tijdens het loopbaanoriëntatietraject wordt gekeken naar wie je bent, wat je kan en wat je wil. Voor leerlingen met een chronische of langdurige ziekte komt daar vaak een extra vraagstuk bij: Welke invloed heeft mijn ziekte op dit traject en mijn keuze, en hoe ga ik daar mee om? In deze korte video geven we een kijkje in het loopbaantraject van Isa.

Verlies en rouw van een chronische of langdurig zieke leerling

Bij verlies en rouw denkt men vaak aan de dood. Maar tijdens het leven leiden we veel meer verliezen, die reacties van rouw kunnen veroorzaken. In deze korte video wordt aandacht besteed voor verlies van gezondheid bij leerlingen met een chronische of langdurige aandoening. Kinderen en jongeren rouwen in stukjes. Dit betekent dat gedurende de hele schooltijd reacties op dat verlies, kunnen terugkomen.