Bazalt Groep Haaglanden

Scholen in de regio’s Zeeland en Haaglanden kunnen een beroep doen op advies en/of begeleiding door consulenten van het onderwijsadviesbureau Bazalt Groep. Zij bieden hulp bij het verhelderen en het uitwerken van de vraagstelling van de school en de ouders in de vorm van een concrete aanpak.

Dienstverlening door de consulenten kan bestaan uit verschillende vormen van advies en/of begeleiding:

 • Adviseren over en meedenken in het ontwikkelen en uitwerken van een concrete en planmatige aanpak bijvoorbeeld in de vorm van een ontwikkelingsperspectief (OPP);
 • Adviseren over en aanvragen van een digitale “klasgenoot”, waardoor via een digitale verbinding zieke leerlingen thuis of in het ziekenhuis lessen op school kunnen volgen;
 • Adviseren over en mede mogelijk maken van thuisonderwijs gedurende een beperkte periode;
 • Afstemmen en samenwerken met ketenpartners, zoals ambulante begeleiding, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;
 • Adviseren en begeleiden bij terminale ziekteprocessen, sterven en rouw bijvoorbeeld in de vorm van een ouderavond.

Consulenten

Claudia Molier

Claudia Molier

Coördinator onderwijsondersteuning zieke leerlingen

cmolier@bazaltgroep.nl
Tel: 06 220 140 56

Katie Gramsbergen

Katie Gramsbergen

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

kgramsbergen@bazaltgroep.nl
Tel: 06 231 703 54

Angela Nahon

Angela Nahon

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

anahon@bazaltgroep.nl
Tel: 06 220 598 68

Burgemeester Patijnlaan 19, 2585 BE Den Haag
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag
Telefoon: 088 55 70 570
www.bazaltgroep.nl
info@bazaltgroep.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

 • Delft
 • Den Haag
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden-Delfland
 • Oegstgeest
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Zoeterwoude

Burgemeester Patijnlaan 19