Radboudumc

We begeleiden en adviseren de school, de zieke leerling en hun ouders en geven algemene voorlichting over ziek zijn en onderwijs.

Begeleiding school

  • we geven informatie over de mogelijke consequenties van ziekte en behandelmethode voor het onderwijsproces,
  • we helpen bij het zoeken naar oplossingen op maat,
  • we hebben specifieke kennis, informatie en literatuur,
  • we geven informatie over het omgaan met de zieke leerling in de klas en op school,
  • we ondersteunen bij het realiseren van een goede afstemming van het onderwijs aan zieke leerlingen in het ziekenhuis, thuis en op school,
  • we bieden mogelijkheden voor online lessen,
  • waar nodig starten we een traject voor de periode na de behandeling.

Ondersteuning leerling

We begeleiden en adviseren zieke leerlingen uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Bij langdurige of regelmatige opnames kunnen wij lessen verzorgen. De inhoud van het lesprogramma wordt vastgesteld in nauw overleg met de school. Alle consulenten zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.

Advisering ouders

We geven advies en informatie over mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling voor het onderwijs.

Consulenten

Mart Geven

Mart Geven

Hoofd Educatieve Voorziening

mart.geven@radboudumc.nl
tel: 024 361 46 12
Fax: 024 361 64 28

Lianne Soer-van Cranenbroek

Lianne Soer-van Cranenbroek

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

lianne.soer-vancranenbroek@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 09

Anita Engelen

Anita Engelen

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

anita.engelen@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 09

Carla Eshuis

Carla Eshuis

Secretariaat onderwijsondersteuning zieke leerlingen

carla.eshuis@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 12

Godelieve Jansen

Godelieve Jansen

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

godelieve.jansen@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 09

Astrid Möls

Astrid Möls

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

astrid.mols@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 09

Harry Sanderink

Harry Sanderink

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

harry.sanderink@radboudumc.nl
Tel: 024 361 46 09

Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen, Nederland
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Telefoon: 024 3614612
www.amaliakinderziekenhuis.nl
www.radboudumc.nl/ev
mart.geven@radboudumc.nl

Radboudumc

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Steeds meer kinderen met aangeboren hart- afwijkingen bereiken de volwassen leeftijd. Een diploma, een opleiding en een baan lijken bereikbaar, maar dit is in de praktijk niet altijd makkelijk. Tijdens landelijke presentaties blijken er bij ouders veel vragen te zijn...

Educatieve Voorziening: Onderwijs…ook als je ziek bent!

In het blad Attent van de Vereniging Ouders ,Kinderen en Kanker (VOKK) kun je lezen hoe het onderwijs in de meeste gevallen gewoon doorgaat als je kind kanker krijgt. Een universitair medisch centrum heeft hiervoor een speciale Educatieve Voorziening, waar consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkzaam zijn. Deze consulenten begeleiden, adviseren en informeren leerlingen, ouders en scholen. Zij zorgen er voor dat de scholing en ontwikkeling van kinderen en ¡ongeren met kanker zo goed mogelijk verloopt.