LUMC Leids Universitair Medisch Centrum

De Educatieve Voorziening (EV) begeleidt kinderen en jongeren met een chronische of (psycho)somatische aandoening, die in het LUMC klinisch of poliklinisch worden behandeld. Hun aandoening kan van invloed zijn op het functioneren op school. De EV biedt begeleiding aan kinderen en jongeren, aan hun ouders of verzorgers en aan de betrokken scholen.

Consulenten

Jolan Belt

Jolan Belt

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

j.belt@lumc.nl
T 071-526 28 30

Silvia Klunder

Silvia Klunder

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

S.Klunder@lumc.nl
T 071-526 28 30

Noortje Laurens

Noortje Laurens

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

N.Laurens@lumc.nl
T 071-526 28 30

Hans van der Mey

Hans van der Mey

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

j.van.der.Mey@lumc.nl
T 071-526 28 30

Educatieve Voorziening LUMC Leiden
Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
Postbus 9600, Kamer 6Q-134 2300 RC Leiden

Telefoon: 071-526 28 30
www.lumc.nl
S.Klunder@lumc.nl

LUMC

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.