Educatieve Voorzieningen UMC’s

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC)

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) School in het Prinses Máxima Centrum – Voor een ziek kind in de schoolgaande leeftijd is het belangrijk dat school tijdens behandeling doorgaat. Kinderen vanaf 3 ½- jarige leeftijd worden, na het vaststellen van diagnose, aangemeld bij de Educatieve Voorziening van het Prinses Máxima Centrum.

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMC Utrecht locatie WKZ

UMC Utrecht locatie WKZ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC)

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) School in het Prinses Máxima Centrum – Voor een ziek kind in de schoolgaande leeftijd is het belangrijk dat school tijdens behandeling doorgaat. Kinderen vanaf 3 ½- jarige leeftijd worden, na het vaststellen van diagnose, aangemeld bij de Educatieve Voorziening van het Prinses Máxima Centrum.

Radboudumc

Raboudumc | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMCG Educatieve Voorziening Groningen

UMCG Educatieve Voorziening Groningen ondersteunt met haar consulenten OZL scholen in het vormgeven en verzorgen van onderwijs aan regelmatig of langdurig zieke leerlingen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen.

Leids Universitair Medisch Centrum

De Educatieve Voorziening (EV) van het LUMC begeleidt kinderen en jongeren met een chronische of (psycho)somatische aandoening, die in het LUMC klinisch of poliklinisch worden behandeld. Hun aandoening kan van invloed zijn op het functioneren op school. De EV biedt begeleiding aan kinderen en jongeren, aan hun ouders of verzorgers en aan de betrokken scholen.

Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn of werkzaam bij een onderwijsadviesbureaus of bij een Educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum. 

De consulenten die bij een Educatieve Voorziening van een UMC werken, bieden de chronisch en/of (psycho)somatisch zieke leerling, die onder reguliere medische behandeling is, en zijn/haar ouders ondersteuning in het onderwijsproces. Consulenten OZL beschikken over de nodige kennis en expertise over ziek zijn en de consequenties van een ziekte voor het volgen van onderwijs. Zij bieden begeleiding aan deze leerlingen, met als doelstelling de doorgaande leerlijn van de leerling te waarborgen en om te voorkomen dat een leerling onnodige achterstanden oploopt. Hiervoor hebben zij ook contact met scholen en leerkrachten. De consulent OZL bij een UMC brengt als het ware het ‘onderwijs in de zorg’. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. Als een consulent OZL wordt ingezet, zijn hier voor scholen en ouders geen kosten aan verbonden.

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een Educatieve Voorziening (EV), hebben de volgende taken/werkzaamheden:

  • Door de kennis over ziektebeelden en de bijbehorende gevolgen voor het onderwijs herkennen consulenten OZL van een EV tegen welke schoolproblemen kinderen die in een UMC onder medische behandeling zijn kunnen aanlopen. Zij hebben hierin een signalerende functie (eerstelijns zorg);
  • Het voorkomen van (grote) achterstand in het onderwijs als gevolg van de ziekenhuisopname en het begeleiden van zieke leerlingen in hun leerproces;
  • Het bieden van begeleiding aan de zieke leerling om, ondanks zijn/haar ziekte, onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes en aan school.
  • Als deelnemer van een multidisciplinair team in een UMC fungeert de consulent OZL als link tussen ziekenhuis en school;
  • Door korte lijnen met de psychosociale zorg in een UMC helpt de consulent OZL behandeldoelen te bereiken, bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het opbouwen van energie en dagelijks ritme en door de zieke leerlingen bewust bezig te laten zijn met iets dat wel lukt;
  • Samenwerken met en uitwisselen van informatie en adviezen met andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van het zieke kind, bijvoorbeeld bij een aanvraag van een arrangement binnen passend onderwijs;
  • Voorlichting en advies geven over gevolgen van het ziek zijn op het onderwijsproces aan scholen, leraren, besturen, lerarenopleidingen en overige onderwijs- en zorgpartners rondom de zieke leerling;
  • Het begeleiden van de inzet van KlasseContact, opdat de leerling via een ICT-set aanwezig is in de klas, onderwijs kan blijven volgen en in contact blijft met klasgenoten;
  • Het uitwisselen van en afstemmen met kennis en expertise met de consulent OZL die bij een onderwijsadviesbureau werkt.

Noordwest

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc

Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Postlocatie H7-270
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

Tel: Primair onderwijs: 020-5663353
Tel: Voortgezet onderwijs: 020-5663603
www.emmakinderziekenhuisamc.nl
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl
ev@amc.nl 

Noordoost

UMCG Educatieve Voorziening Groningen

Wenckebach Instituut, UMCG / Educatieve Voorziening
Huispostcode: FC 23
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen

Midden

UMC Utrecht locatie WKZ

Postbus 85090, 3508 AB Utrecht
Huispost KA.04.019.2

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC)

t.a.v. afdeling Educatieve Voorziening (school)
Heidelberglaan 25
3584 CS Utrecht

Zuidwest

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Erasmus MC – Sophia Kamer Sk-2.232
Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam
Postbus 2060 3000 CB Rotterdam

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum

Educatieve Voorziening LUMC Leiden
Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
Postbus 9600, Kamer 6Q-134 2300 RC Leiden

Telefoon: 071-526 28 30
www.lumc.nl
H.J.Hollander@lumc.nl

Zuidoost

Maastricht UMC+

P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Telefoon: 043 387 6543
kinderwebsite.mumc.nl

Radboudumc

Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen, Nederland
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen