Obesitas

Informatie en advies voor leraren

Obesitas is een term voor ernstig overgewicht. Het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als volgt gedefinieerd: Een chronische ziekte, waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat, dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s.

De ziekte is complex en multifactorieel. Voor het vaststellen van de mate van overgewicht wordt de BMI (Body Mass Index) als maat gehanteerd. Bij kinderen worden de BMI-maten voor overgewicht en obesitas eerder bereikt dan bij volwassenen, omdat kinderen in de groei zijn en minder vetstapeling hebben.

Obesitas heeft gevolgen voor de gezondheid en voor de motorische en psychische gesteldheid van een kind. De beste behandelresultaten worden geboekt bij een multidisciplinaire behandeling door kinderarts, diëtist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog, waarbij gefaseerd veel aandacht is voor verandering van de leefstijl. Essentiele elementen in de behandeling zijn de volgende vier onderdelen van een gezonde leefstijl (de zogenaamde de BOFT-gedragingen):

  • Stimuleren van dagelijks Bewegen en meer Buitenspelen;
  • Dagelijks Ontbijten;
  • Reduceren van gebruik van zoethoudende dranken, van Fastfood en van tussendoortjes;
  • Verminderen van tijd besteed aan tv-kijken en computeren.

Gevolgen voor het onderwijs

Er zijn diverse sociale en psychologische factoren die samenhangen met obesitas. Stigmatisering, pesten, lage eigenwaarde, slaapstoornissen en buitensluiting van de groep zijn waarschijnlijk onderliggende factoren die de relatie tussen obesitas en leerprestaties kunnen verklaren. Zo blijken leerlingen met overgewicht: vaker te doubleren; lagere cijfers te halen; zichzelf als minder goede leerlingen te beschouwen en vaker naar het speciaal onderwijs te gaan. Daarom is het belangrijk voor leraren om te weten waarmee ze de leerling met obesitas kunnen ondersteunen.

In de brochure geven we naast uitgebreide informatie over het ziektebeeld obesitas, vele tips en verwijzingen die leraren kunnen gebruiken in de begeleiding van een leerling met obesitas.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Hulpbijeetproblemen.nl

Hulpbijeetproblemen.nl

Hulpbijeetproblemen.nl biedt iedereen met een eetprobleem of eetstoornis hulp: of je nou te maken hebt met een eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder), Boulimia Nervosa, Anorexia Nervosa, of een ander eetprobleem. Het maakt niet uit hoe omvangrijk jouw...

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

U vindt hier betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en adolescenten. Deze kennis, inclusief praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige psychische problemen, is voor en door professionals in de brede...

Partnerschap overgewicht

Partnerschap overgewicht

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Care for Obesity (C4O) werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten. Deze...

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het basismodel ‘ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is een uitgave van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam en de Proeftuin Ketenaanpak Overgewicht Kinderen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De nieuwste...

Merem Medische Revalidatie

Merem Medische Revalidatie

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij Merem Medische Revalidatie terecht voor specialistische revalidatie en behandeling van chronische (long-)aandoeningen. Merem is daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht (morbide...

Obesitasbehandeling thuis lastig vol te houden

Obesitasbehandeling thuis lastig vol te houden

Een jaar lang volgde de Gooi en Eemlander Dee en Marloes in hun strijd tegen obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Zij werden hiervoor behandeld bij behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum. Het afgelopen jaar moesten ze het zelf doen. Hoe is het nu met...