UMCG Educatieve Voorziening Groningen

Zieke kinderen hebben recht op onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de continuering van het onderwijs ligt bij de school waar de leerling is ingeschreven. Ook als de leerlinge door ziekte regelmatig of voor langere tijd afwezig is. Scholen kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), werkzaam bij de educatieve voorziening van de Universitair Medische Centra (en bij de onderwijsadviesbureaus). Onze consulenten adviseren en begeleiden scholen bij het organiseren van onderwijs voor hun zieke leerlingen, informeren over de consequenties van ziek zijn voor het onderwijs in het algemeen, verzorgen zo nodig het onderwijs in het ziekenhuis.

Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen en jongeren

Onderwijs in het ziekenhuis is erg belangrijk voor kinderen of jongeren die langdurig of chronisch ziek zijn. Onderwijs brengt hen in contact met hun klas en klasgenoten, beperkt leerachterstanden, doet een beroep op wat ze wel kunnen. Onderwijs brengt structuur in de dag en zorgt voor afleiding, is bezig zijn met iets vertrouwds en biedt perspectief op de toekomst.

Consulenten

Ria Bakker

Ria Bakker

Hoofd Educatieve Voorziening

r.bakker01@umcg.nl
Tel: 050 361 11 06

Daphne Geluk

Daphne Geluk

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

d.geluk@umcg.nl
Tel: 050 361 24 52

Mieneke Engwerda

Mieneke Engwerda

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

w.f.engwerda@umcg.nl
Tel: 050 361 24 52

Marije Kort

Marije Kort

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.kort@umcg.nl
Tel: 050 361 24 52

Ellen Agnes Boekel

Ellen Agnes Boekel

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

e.a.boekel@umcg.nl
Tel: 050 361 24 52

Ellen Kloosterman

Ellen Kloosterman

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

e.kloosterman@umcg.nl
Tel: 050 361 27 65

Harry Walma

Harry Walma

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

h.walma@umcg.nl
Tel: 050-361 27 65

Wenckebach Instituut, UMCG / Educatieve Voorziening

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, Nederland
Huispostcode: FC 23

Postbus 30.001, 9700 RB Groningen

www.educatievevoorziening.umcg.nl
www.umcg.nl
ev@umcg.nl

UMCG

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Siik, mar dochs nei skoalle: Educatieve voorziening Groningen

Alle bern geane nei skoalle. Dat is de normaalste saak fan ‘e wrâld. Of dochs net? De slimste nachtmerje fan in âlder is dat je bern slim siik wurde. Wat dan? Nei skoalle gean, lessen folgje… It wurdt in stik dreger. Gelokkich biedt sikehûs UMCG yn Grins...