Consulenten OZL

Title Address Description
ABC Onderwijsadviseurs
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, Netherlands

ABC Onderwijsadviseurs is er voor alle vragen van Amsterdamse leerkrachten, interne begeleiders, scholen en ouders. Zo zorgen we samen dat 100 procent van de kinderen tot z’n recht komt. Het ABC staat al bijna veertig jaar vierkant voor goed Amsterdams onderwijs. Onze ruim honderd orthopedagogen, psychologen, taalkundigen, rekenspecialisten en schoolmaatschappelijk werkers zorgen elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut. Het ABC is er voor de hele schooltijd, van voorschool tot en met voortgezet onderwijs.

Onderwijsversterkers
James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar, Netherlands

Heb je een kind in je groep of klas dat langdurig of ernstig ziek is? Onderwijsversterkers ondersteunt je om zieke kinderen onderwijs op maat te geven, zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen.

KLAARR educatie
Wielingenstraat 115, 1441 ZN Purmerend, Netherlands

KLAARR educatie begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Noord
Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten, Netherlands

OZL Noord begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

CED-groep-OZL Midden Nederland
Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein, Netherlands

CED-groep OZL Midden Nederland begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Kluppluz
Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, Netherlands

Kluppluz begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Bazalt Groep Haaglanden
Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag, Netherlands

Bazalt Groep Haaglanden begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Zoetermeer/Gouda
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer, Netherlands

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen. 

1801 Haarlem/Hoofddorp
Siriusdreef 1, 2132 WT Hoofddorp, Netherlands

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Duin & Bollenstreek
Grachtweg 24, 2161 HN Lisse, Netherlands

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Bazalt Groep Zeeland
Stationsplein 21, 4461 HP Goes, Nederland

Bazalt Groep Zeeland begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo, Netherlands

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

1801 Elst
Nieuwe Aamsestraat 84, 6662 NK Elst, Netherlands

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL IJsselgroep
2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn, Nederland

OZL IJsselgroep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Oost-Brabant
Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven, Netherlands

OZL Midden- en Oost-Brabant begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Zuid-Limburg
Hommerter Allee 66, 6436 AN Amstenrade, Netherlands

OZL Midden- en Zuid-Limburg begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam
Rochussenstraat 205B, 3021 NS Rotterdam, Netherlands

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam
Wytemaweg 80, 1012 TM Rotterdam, Netherlands

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen.

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, Netherlands

Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, Netherlands

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht, Netherlands

Maastricht UMC+ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMC Utrecht locatie WKZ
Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht, Netherlands

UMC Utrecht locatie WKZ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC)
Stationshal 1C, 3511 CE Utrecht, Netherlands

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) School in het Prinses Máxima Centrum – Voor een ziek kind in de schoolgaande leeftijd is het belangrijk dat school tijdens behandeling doorgaat. Kinderen vanaf 3 ½- jarige leeftijd worden, na het vaststellen van diagnose, aangemeld bij de Educatieve Voorziening van het Prinses Máxima Centrum.

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen, Netherlands

Raboudumc | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMCG Educatieve Voorziening Groningen
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, Netherlands

UMCG Educatieve Voorziening Groningen ondersteunt met haar consulenten OZL scholen in het vormgeven en verzorgen van onderwijs aan regelmatig of langdurig zieke leerlingen.

Onderwijsadviesbureaus

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een onderwijs-adviesbureau, verzorgen ondersteuning aan chronische en (psycho)somatische zieke leerlingen in de regio die onder reguliere medische behandeling zijn voor wie het ziek zijn gevolgen heeft voor het onderwijsproces. Zij zijn daardoor aangewezen op onderwijs op maat. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Lees meer over onze taken en werkzaamheden..

Privacyverklaring

Privacyverklaring OZL

Educatieve voorzieningen UMC's

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een Educatieve Voorziening van een Universiteit Medische Centrum, verzorgen ondersteuning aan leerlingen die onder behandeling zijn in een UMC en een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening hebben die (mogelijk) van invloed is op het functioneren op school. Zij zijn aangewezen op onderwijs op maat. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Ondersteuning kan worden geboden door een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Lees meer over onze taken en werkzaamheden..