Consulenten OZL

ABC Onderwijsadviseurs

ABC Onderwijsadviseurs is er voor alle vragen van Amsterdamse leerkrachten, interne begeleiders, scholen en ouders. Zo zorgen we samen dat 100 procent van de kinderen tot z’n recht komt. Het ABC staat al bijna veertig jaar vierkant voor goed Amsterdams onderwijs. Onze ruim honderd orthopedagogen, psychologen, taalkundigen, rekenspecialisten en schoolmaatschappelijk werkers zorgen elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut. Het ABC is er voor de hele schooltijd, van voorschool tot en met voortgezet onderwijs.

Onderwijsversterkers

Heb je een kind in je groep of klas dat langdurig of ernstig ziek is? Onderwijsversterkers ondersteunt je om zieke kinderen onderwijs op maat te geven, zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen.

 

OZL Noord

OZL Noord begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

CED-groep-OZL Midden Nederland

CED-groep OZL Midden Nederland begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Kluppluz

Kluppluz begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Bazalt Groep Haaglanden

Bazalt Groep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Zoetermeer/Gouda

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Haarlem/Hoofddorp

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

 

1801 Duin & Bollenstreek

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Bazalt Groep Zeeland

Bazalt Groep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

BCO Onderwijsadvies

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

1801 Elst

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL IJsselgroep

OZL IJsselgroep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Oost-Brabant

OZL Midden- en Oost-Brabant begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Zuid-Limburg

OZL Midden- en Zuid-Limburg begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen. 

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen.

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMC Utrecht locatie WKZ

UMC Utrecht locatie WKZ | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC)

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) School in het Prinses Máxima Centrum – Voor een ziek kind in de schoolgaande leeftijd is het belangrijk dat school tijdens behandeling doorgaat. Kinderen vanaf 3 ½- jarige leeftijd worden, na het vaststellen van diagnose, aangemeld bij de Educatieve Voorziening van het Prinses Máxima Centrum.

Radboudumc

Raboudumc | Als een leerling wordt behandeld in een (academisch) ziekenhuis, langdurig thuis is of op andere wijze een door ziekte onderbroken schoolloopbaan heeft, blijft de school verantwoordelijk voor onderwijs of begeleiding. De school kan hierbij de hulp inroepen van een consulent die gespecialiseerd is in de begeleiding van zieke leerlingen, van basisschool tot en met mbo.

UMCG Educatieve Voorziening Groningen

UMCG Educatieve Voorziening Groningen ondersteunt met haar consulenten OZL scholen in het vormgeven en verzorgen van onderwijs aan regelmatig of langdurig zieke leerlingen.

Leids Universitair Medisch Centrum

De Educatieve Voorziening (EV) van het LUMC begeleidt kinderen en jongeren met een chronische of (psycho)somatische aandoening, die in het LUMC klinisch of poliklinisch worden behandeld. Hun aandoening kan van invloed zijn op het functioneren op school. De EV biedt begeleiding aan kinderen en jongeren, aan hun ouders of verzorgers en aan de betrokken scholen.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC

Onderwijsadviesbureaus

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een onderwijs-adviesbureau, verzorgen ondersteuning aan chronische en (psycho)somatische zieke leerlingen in de regio die onder reguliere medische behandeling zijn voor wie het ziek zijn gevolgen heeft voor het onderwijsproces. Zij zijn daardoor aangewezen op onderwijs op maat. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Lees meer over onze taken en werkzaamheden..

Privacyverklaring

Privacyverklaring OZL

Educatieve voorzieningen UMC's

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een Educatieve Voorziening van een Universiteit Medische Centrum, verzorgen ondersteuning aan leerlingen die onder behandeling zijn in een UMC en een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening hebben die (mogelijk) van invloed is op het functioneren op school. Zij zijn aangewezen op onderwijs op maat. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Ondersteuning kan worden geboden door een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Lees meer over onze taken en werkzaamheden..