OZL Noord

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair-, speciaal-, voortgezet-, voortgezet speciaal- of beroepsonderwijs. De consulenten van OZL noord zijn werkzaam in alle gemeenten binnen de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.

Consulenten

Ria Oudeboon

Ria Oudeboon

Coördinator onderwijsondersteuning zieke leerlingen

r.oudeboon@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Berber van der Meer

Berber van der Meer

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

b.vandermeer@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Margje Kootstra

Margje Kootstra

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.kootstra@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Nicole Boiten-Warntjes

Nicole Boiten-Warntjes

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

n.boiten@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Dorien Steendam

Dorien Steendam

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

d.steendam@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Maaike Slagter

Maaike Slagter

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.slagter@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Rein Beld

Rein Beld

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

r.beld@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200300

Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten
Telefoon: 088-0200-300
www.ozlnoord.nl
info@ozlnoord.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

Alle gemeenten in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe vallen onder het verzorgingsgebied van OZL Noord.

OZL Noord

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.