OZL Noord

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair-, speciaal-, voortgezet-, voortgezet speciaal- of beroepsonderwijs. De consulenten van OZL noord zijn werkzaam in alle gemeenten binnen de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.

Consulenten

Ria Oudeboon

Ria Oudeboon

Coördinator onderwijsondersteuning zieke leerlingen

r.oudeboon@ozlnoord.nl
Tel: 06-12743781

Berber van der Meer

Berber van der Meer

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

b.vandermeer@ozlnoord.nl
Tel: 06-12743782

Margje Kootstra

Margje Kootstra

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.kootstra@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Nicole Boiten-Warntjes

Nicole Boiten-Warntjes

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

n.boiten@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Dorien Steendam

Dorien Steendam

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

d.steendam@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Maaike Slagter

Maaike Slagter

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.slagter@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200-300

Rein Beld

Rein Beld

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

r.beld@ozlnoord.nl
Tel: 088-0200300

Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten
Telefoon: 06-12743781
088-0200-300
www.ozlnoord.nl
info@ozlnoord.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

Alle gemeenten in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe vallen onder het verzorgingsgebied van OZL Noord.

OZL Noord