Scoliose

Informatie en advies voor leraren

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom.

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose en komen er ieder jaar circa 1.000 nieuwe patiënten bij, meestal meisjes tussen de tien en achttien jaar. Per jaar worden zo’n 6.500 patiënten in een ziekenhuis behandeld, waarvan er ongeveer 600 geopereerd worden.

De behandeling van scoliose bij leerlingen bestaat uit drie categorieën en is met name gebaseerd op het voorkomen van progressie van de bocht.

  • Observatie : In de groei zal als de bocht klein is worden afgewacht door de orthopeed, omdat er dan een grote kans is dat de bocht niet verder toeneemt.
  • Dragen van een brace : Vooral bij leerlingen met een scoliose die in de groei zijn, wordt een brace voorgeschreven voor de behandeling van de scoliose.
  • Operatie / revalidatie : Als de rug een grote bocht heeft zal een operatie worden geadviseerd omdat in de toekomst verergering kan optreden ook na de groei. Bij een scolioseoperatie wordt de rug zo recht mogelijk vast gezet met behulp van speciale staven en schroeven. Dit is een grote operatie die meerdere uren duurt. Na de operatie volgt een periode van revalidatie. Na 3 tot 4 weken kan een leerling doorgaans weer naar school. Sporten kan pas weer na 6 tot 9 maanden.

Gevolgen voor het onderwijs

Over de volgende onderwerpen kunt u meer lezen in de brochure.

  • Contactpersoon op school : Eén aanspreekpunt op school voor leerling en ouders is van belang.
  • Uitleg aan klasgenoten : De leerling met een scoliose kan zich schamen voor de uiterlijke aspecten van de scoliose, uitleg kan vervelende reacties voorkomen.
  • Zitten, lopen in de school, gymles, tillen : Dit zijn zaken die aanpassing vragen. In de brochure leest u hier meer over.
    Inhalen van lesstof en vervoer naar school : Inhalen van lesstof is noodzakelijk en vervoer naar school moet de eerste tijd geregeld worden.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Brochure over scoliose is vernieuwd

Brochure over scoliose is vernieuwd

De Ziezonbrochure over 'een leerling met scoliose' is vernieuwd. Deze brochure is bedoeld voor leraren met een leerling met scoliose in de klas. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en...

Vereniging van Scoliosepatiënten

Vereniging van Scoliosepatiënten

Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De term scoliose komt uit het Grieks en betekent verkromming. Kort gezegd is het een kromme rug. De...