Allergie

Informatie en advies voor leraren

In het medisch woordenboek wordt allergie omschreven als: ‘Een specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk zijn.’ De ‘lichaamsvreemde stoffen’ waar sommige mensen allergisch op reageren worden allergenen genoemd. Voorbeelden van allergenen zijn boompollen, graspollen, huisstofmijten, huisdieren, insectengif, geneesmiddelen en voedingsmiddelen.

Mensen die allergisch zijn krijgen na contact met deze allergenen allergische klachten, zoals galbulten, eczeem, benauwdheid, een loopneus, niesbuien en/of tranende ogen. De allergenen kunnen het lichaam binnenkomen via de neus, mond en/of via contact met de huid. De behandeling bestaat uit het vermijden van de uitlokkende stoffen of allergenen en het gebruik van medicijnen om een allergische reactie te voorkomen of te bestrijden. Bij ernstige allergische reacties wordt soms een noodpen of adrenaline auto-injector gebruikt.

Gevolgen voor het onderwijs

Een allergie heeft, naast lichamelijke klachten, een negatief effect op de nachtrust en het concentratievermogen. Allergie heeft daarmee invloed op het dagelijks functioneren op school, op het werk, thuis en in het sociale leven. Als een kind een allergie heeft, zullen in de meeste gevallen de ouders de school informeren. Afhankelijk van de ernst van de allergie bij een kind is het wenselijk om in samenspraak met de ouders een protocol op te stellen. Ook op school moet een kind zo weinig mogelijk met de allergenen in contact komen. Iedereen op school moet weten hoe te handelen wanneer een kind een allergische reactie krijgt. Kinderen met een allergie zullen over het algemeen weinig hinder ondervinden als het gaat om hun leerprestaties. Wel kan het zijn dat kinderen soms wat vaker afwezig zijn door ziekenhuisbezoek.

Ziezonbrochure

In de brochure geven we uitgebreid uitleg over het hebben van een allergie en de gevolgen voor het onderwijs. De tips voor het onderwijs zijn vooral van toepassing op het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs is de brochure van belang.

 

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Kinderallergiecentrum Amsterdam

Kinderallergiecentrum Amsterdam

Het Kinder Allergie Centrum Amsterdam biedt diagnostiek, behandeling en ondersteuning voor kinderen met een ingewikkelde allergische aandoening. Dat wil zeggen een ernstige allergie en/of meerdere samengestelde allergieën, waarvoor complexe...

Stichting VoedselAllergie

Stichting VoedselAllergie

De Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid.

Schoolenallergie.nl

Schoolenallergie.nl

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk biedt een uitvoerig informatieplatform voor school en allergie. Van deze site is een voorbeeld protocol te downloaden waarin de handelwijze bij anafylaxis uitvoerig staat beschreven