Nieuws

VACATURE: Directeur Ziek & Onderwijs

VACATURE: Directeur Ziek & Onderwijs

Wij zijn op zoek naar een directeur voor Stichting Ziek & Onderwijs. School is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Het Expertisecentrum Ziek & Onderwijs ondersteunt leerlingen, ouders, docenten en hulpverleners als...

VIDEO: Verlies en rouw van een chronische of langdurig zieke leerling

VIDEO: Verlies en rouw van een chronische of langdurig zieke leerling

Bij verlies en rouw denkt men vaak aan de dood. Maar tijdens het leven leiden we veel meer verliezen, die reacties van rouw kunnen veroorzaken. In deze korte video wordt aandacht besteed voor verlies van gezondheid bij leerlingen met een chronische of langdurige...

VIDEO: De studieloopbaan van een chronische of langdurig zieke leerling

VIDEO: De studieloopbaan van een chronische of langdurig zieke leerling

Tijdens het loopbaanoriëntatietraject wordt gekeken naar wie je bent, wat je kan en wat je wil. Voor leerlingen met een chronische of langdurige ziekte komt daar vaak een extra vraagstuk bij: Welke invloed heeft mijn ziekte op dit traject en mijn keuze, en hoe ga ik...

Vlog: Examenstress & Examendossier

Vlog: Examenstress & Examendossier

Eindexamen doen is voor iedere leerling een grote uitdaging. Maar als je (chronisch) ziek bent is het topsport. Wist je dat een zieke leerling thuis of in het ziekenhuis examen kan doen? Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Lucelle Verloop vertelt over...

World Kidney Day

World Kidney Day

Vandaag, 10 maart 2022, is het World Kidney Day. In Nederland vraagt Netwerk Ziezon op deze dag aandacht voor kinderen en jongeren met een nierziekte. Ziezon is er ook voor alle leerlingen met een nierziekte en hun scholen om er samen met de scholen voor te zorgen dat...

Kinderen uit Oekraïne in het Prinses Máxima Centrum

Kinderen uit Oekraïne in het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum gaat kinderen met kanker uit Oekraïne overnemen voor behandeling, nu er door de oorlog een acute noodsituatie is ontstaan. Uiteraard zullen ook deze kinderen onderwijsbegeleiding krijgen, zowel door consulenten van de Educatieve Voorziening...

Kinderen met post-covid

Kinderen met post-covid

In het NRC verscheen deze week een artikel over kinderen met long covid, oftewel post covid. Deze kinderen hebben nog lang last van klachten na een coronabesmetting. Tim Kallenbach, consulent bij Amsterdam UMC en verbonden aan netwerk Ziezon, helpt post-covid-kinderen...

Europees netwerk voor consulenten OZL

Europees netwerk voor consulenten OZL

Ziezon is het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn en onderwijs in Nederland. Maar weet je dat er ook een Europese koepel is? Hospital Organisation for Pedagogues in Europe (HOPE) is het Europese netwerk voor consulenten OZL, oftewel ‘hospital teachers’. Een...

Examendossier 2022 is nu beschikbaar

Examendossier 2022 is nu beschikbaar

Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van afname aangepast worden aan de mogelijkheden van de examenkandidaat. In het Examendossier 2022: ‘op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen...

Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom

Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom

Kinderen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen soms nog lang klachten ervaren. Als er 12 weken of meer na acute COVID-19-infectie aanhoudende of nieuwe klachten zijn, zonder andere verklaring, kan een arts het Post-Covid syndroom vaststellen. Voor...

Nederlands Cystic Fibrosis (CF) Symposium

Nederlands Cystic Fibrosis (CF) Symposium

Op vrijdag 11 februari organiseren de CF-centra in samenwerking met de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting een Online Nederlands CF Symposium. Cystic Fibrosis staat ook wel bekend als taaislijmziekte. Het thema van het symposium is “Kaftrio: one size does not fit...

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd. Bekijk HIER de factsheet. Het doel is om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen en geeft informatie hoe scholen met alle betrokkenen,...

Tips voor de decembermaand

Tips voor de decembermaand

Handige tips voor de decembermaand wanneer je in de klas of op school te maken hebt met een zieke leerling. Heeft u vragen over een zieke leerling in de klas en wilt u meer weten over Ziezon en onze consulenten? Kijk dan verder op onze website. Kersttips

Themamiddag over longziekten

Themamiddag over longziekten

Alle consulenten OZL in Nederland zijn lid van een of meerdere expertgroepen. Binnen deze groepen wordt er in klein verband kennis uitgewisseld die relevant is voor onze doelgroep, maar ook voor de rest van de consulenten. Periodiek komen de leden (digitaal) bij...

De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere

De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere

Vandaag is het de dag van de vrijwilliger en sta ik graag stil bij de inzet van Wim Grosheide. Een vrijwilliger met een gouden randje!. Waarom? Ik leg het je graag uit. Sinds mei 2018 werk ik als Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in Almere. Het...

Op afstand en toch dichtbij

Op afstand en toch dichtbij

Sinds dit jaar heeft een werkgroep van Netwerk Ziezon het initiatief genomen om samen met PlaygroundVR een mooie pilot te starten voor zieke leerlingen in het onderwijs. Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel en missen contacten met hun klasgenoten. Om dat gemis wat...

VIDEO: het onderwijs van een zieke leerling en broers en zussen

VIDEO: het onderwijs van een zieke leerling en broers en zussen

Als een kind chronisch of ernstig ziek wordt, heeft dat impact op het hele gezin. Het gezinsleven draait voor een groot deel om het zieke kind en de broer(s) en zus(sen) krijgen een andere positie. School kan voor hen een veilige haven zijn, een plek waar alles gewoon...

Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school

Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school

9 november t/m 16 november is het de Week Chronisch Zieken. Hieronder vallen onder andere leerlingen met diabetes. Zij moeten vaak gedurende de dag insuline spuiten. Hierbij is in sommige gevallen hulp van een volwassene nodig en hierdoor kunnen bij scholen vragen...