CED-groep, OZL Midden Nederland

Volgens de ‘Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZL)’ zijn scholen verplicht om zorg te dragen voor de continuïteit van het onderwijs aan hun leerlingen die door een ziekte langere tijd niet naar school kunnen komen. Gelukkig staan de scholen er niet alleen voor. Voor leerlingen die opgenomen zijn in een regionaal ziekenhuis en leerlingen die thuis moeten blijven voor (verdere) verpleging of om te herstellen, kunnen de scholen de hulp inroepen van een consulent onderwijs aan zieke leerlingen van een onderwijsadviesbureau in de regio. Voor regio Midden-Nederland is dit de CED-Groep.

Maatwerk

Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen is maatwerk. U kunt bijvoorbeeld denken aan: voorlichting over de gevolgen van de ziekte voor het leren en het onderwijs, advisering van de school over de te nemen maatregelen en het verzorgen van aangepast onderwijs bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen door de consulenten van de CED-Groep is overigens alleen bestemd voor zieke leerlingen. Dus, niet voor leerlingen die om andere redenen, bijvoorbeeld door psychosociale klachten niet naar school kunnen (de zogenaamde ‘REC-4 leerlingen’).

Consulenten

Joyce Staring

Joyce Staring

Coördinator onderwijsondersteuning zieke leerlingen

j.staring@cedgroep.nl
Tel: 06 293 728 84

Josee Janmaat

Josee Janmaat

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

j.janmaat@cedgroep.nl
Tel:  010 4071599

Lucelle Verloop

Lucelle Verloop

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

l.verloop@cedgroep.nl
Tel: 010 4071599

Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
Telefoon: 010 4071599
www.ced-groep.nl
j.staring@cedgroep.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

 • Abcoude
 • Amerongen
 • Amersfoort
 • Baarn
 • Blaricum
 • Breukelen
 • Bunnik
 • Bunschoten
 • Bussum
 • De Bilt
 • De Hoef
 • Doorn
 • Driebergen
 • Eemnes
 • Hilversum
 • Houten
 • Huizen
 • IJsselstein
 • Laren
 • Leersum
 • Leusden
 • Loenen
 • Lopik
 • Maarssen
 • Maartensdijk
 • Maarn
 • Mijdrecht
 • Muiden
 • Naarden
 • Nieuwegein
 • Nijkerk / Hoevelaken
 • Renswoude
 • Soest
 • Utrecht
 • Veenendaal
 • Vianen
 • Vinkeveen
 • Weesp
 • Wijdemeren
 • Wijk bij Duurstede
 • Wilnis
 • Woudenberg
 • Zeist

CED-Groep

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders

Op 5 maart 2019 vindt het middagsymposium plaats over het onderwerp Huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders.
Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen; door:
– te achterhalen wat er achter de voordeur gebeurt;
– hun gedrag om te buigen naar goed ouderschap.

De centrale vraag tijdens dit symposium is: Hoe kun je als professional eerder de juiste signalen opmerken en adequaat helpen het geweld binnen het gezin samen te stoppen?

De doelgroep van het symposium zijn de professionals die werken met kwetsbare gezinnen, zoals hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, sociale teams, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, etc. De handvatten die worden aangereikt bieden kunnen ook houvast bieden voor consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.

CED-Groep zoekt consulent onderwijs zieke leerlingen

Consulent onderwijs zieke leerlingen De CED-Groep is een landelijke educatieve adviesorganisatie. We zijn innovatief en hebben een grote passie voor kansen voor leerlingen. We zijn trots wanneer het ons lukt om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen. Dan...