Gratis e-modules voor docenten met zieke leerling in de klas

Eén op de vier leerlingen in het onderwijs heeft te maken met een chronische ziekte.* Een derde van deze leerlingen heeft te kampen met een psychische ziekte, twee derde heeft een somatische aandoening. Dat betekent in de praktijk dat elke school meerdere leerlingen met een (chronische) ziekte in de klassen heeft. Voor deze onderwijsprofessionals zijn e-modules ‘Een zieke leerling in het primair/voortgezet onderwijs’ ontwikkeld door consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL), verenigd in het netwerk Ziezon. Dergelijke scholing voor docenten was nog niet beschikbaar en is nu kosteloos te volgen.

Doel van de e-modules is om docenten handvatten te geven voor het onderwijs aan en begeleiding van (ernstig) zieke leerlingen en hun ouders. Er zijn twee e-modules gemaakt, één voor primair en een voor voortgezet onderwijs. In de e-modules zijn leerkracht Marjo uit het primair onderwijs en docent aardrijkskunde Pieter uit het voorgezet onderwijs te volgen, die beiden een (ernstig) zieke leerling in hun klas krijgen. Er komen veel zaken op hen af, op onderwijskundig, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. En soms wordt een zieke leerling niet meer beter… Hoe bereid je je als docent hierop voor?

E-learning voor primair onderwijs 
E-learning voor voortgezet onderwijs

*Zie het rapport ‘Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische ziekte in Nederland’  van het Verwey Jonkers Instituut rapport, 2019.

Gratis e-modules voor docenten met zieke leerling in de klas