Onderwijsadviesbureaus

ABC Onderwijsadviseurs

ABC Onderwijsadviseurs is er voor alle vragen van Amsterdamse leerkrachten, interne begeleiders, scholen en ouders. Zo zorgen we samen dat 100 procent van de kinderen tot z’n recht komt. Het ABC staat al bijna veertig jaar vierkant voor goed Amsterdams onderwijs. Onze ruim honderd orthopedagogen, psychologen, taalkundigen, rekenspecialisten en schoolmaatschappelijk werkers zorgen elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut. Het ABC is er voor de hele schooltijd, van voorschool tot en met voortgezet onderwijs.

Onderwijsversterkers

Heb je een kind in je groep of klas dat langdurig of ernstig ziek is? Onderwijsversterkers ondersteunt je om zieke kinderen onderwijs op maat te geven, zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen.

 

OZL Noord

OZL Noord begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

CED-groep-OZL Midden Nederland

CED-groep OZL Midden Nederland begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Kluppluz

Kluppluz begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen. 

Bazalt Groep Haaglanden

Bazalt Groep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Bazalt Groep Zeeland

Bazalt Groep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Zoetermeer/Gouda

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

1801 Haarlem/Hoofddorp

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

 

1801 Duin & Bollenstreek

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

BCO Onderwijsadvies

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

1801 Elst

1801 jeugd & onderwijsadvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL IJsselgroep

OZL IJsselgroep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Oost-Brabant

OZL Midden- en Oost-Brabant begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Zuid-Limburg

OZL Midden- en Zuid-Limburg begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn of werkzaam bij een onderwijsadviesbureaus of bij een Educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum. 

De consulenten die bij een onderwijsadviesbureau werken, ondersteunen scholen, leraren en ouders in de begeleiding van chronisch en (psycho)somatisch zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling zijn. Consulenten OZL beschikken over de nodige kennis en expertise over ziek zijn en de consequenties van een ziekte voor het volgen van onderwijs. Zij bieden begeleiding aan deze leerlingen, met als doelstelling de doorgaande leerlijn van de leerling te waarborgen en om te voorkomen dat een leerling onnodige achterstanden oploopt. Hiervoor hebben zij contact met scholen en leraren, alsmede met betrokken onderwijs- en zorgpartners rondom de zieke leerling. De consulent OZL bij een onderwijsadviesbureau brengt als het ware de ‘zorg in het onderwijs’. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. Als een consulent OZL door de school wordt ingezet, zijn hieraan voor scholen en ouders geen kosten verbonden. 

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij de onderwijsadviesbureaus (OAB’s) hebben de volgende taken / werkzaamheden:

  • Het coördineren van de zorg rondom de zieke leerling – gericht op de doorlopende leerlijn van de leerling – tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
  • Begeleiding bieden aan de zieke leerling om ondanks zijn/haar ziekte onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes, thuis en op school;
  • Voorlichting en advies geven aan scholen, leerkrachten, IB netwerken, besturen en samenwerkingsverbanden over onderwijs aan zieke leerlingen;
  • In samenspraak met de school onderwijs organiseren aan huis of in het ziekenhuis;
  • In overleg met de school en de ouders een plan van aanpak voor de zieke leerling opstellen;
  • Informatie geven over de ziekte en de mogelijke gevolgen daarvan voor schoolprestaties aan alle betrokkenen;
  • Samenwerken en afstemmen met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;
  • Het begeleiden van de inzet van KlasseContact, opdat de leerling via een ICT-set aanwezig is in de klas, onderwijs kan blijven volgen en in contact blijft met klasgenoten;
  • Het inzetten van communicatiemiddelen die aansluiten bij de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de zieke leerling.
  • Het uitwisselen van en afstemmen met kennis en expertise met de consulent OZL die bij een EV van een UMC werkt.

Noordwest

ABC Onderwijsadviseurs

Staalmanpark 10, 1066 BR Amsterdam

Telefoon: 020-7990010
www.hetabc.nl
info@hetabc.nl

Onderwijsversterkers

James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar
Postbus 1120, 1810 KC Alkmaar

1801 jeugd & onderwijsadvies

Locatie Haarlem/Hoofddorp
Siriusdreef 1-15, 2132 WT Hoofddorp

Zoetermeer: 079 3295600
Hoofddorp & Lisse 023-5100000
www.1801.nl
info@1801.nl

1801 jeugd & onderwijsadvies

Locatie Duin & Bollenstreek
Grachtweg 24, 2161 HN Lisse

Zoetermeer: 079 3295600
Hoofddorp & Lisse 023-5100000
www.1801.nl
info@1801.nl

Noordoost

OZL Noord

Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten

Telefoon: 06-12743781
088-0200-300
www.ozlnoord.nl
info@ozlnoord.nl

Midden

CED-groep OZL Midden Nederland

’t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein

Telefoon: 010 4071599
www.cedgroep.nl
info@cedgroep.nl

OZL IJsselgroep

2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn

Telefoon: 088 0931515
www.ozl.nu
ozl.info@ijsselgroep.nl

Zuidwest

Kluppluz

Tolweg 11 4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75 4850 AB Ulvenhout

Telefoon: 076-5245500
www.kluppluz.nl
info@kluppluz.nl

Bazalt Groep

Locatie Haaglanden
Burgemeester Patijnlaan 19, 2585 BE Den Haag
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag

 

1801 jeugd & onderwijsadvies

Locatie Gouda / Zoetermeer
Louis Braillelaan 100
2719 EK Zoetermeer

Zoetermeer: 079 3295600
www.1801.nl
info@1801.nl

Bazalt Groep

Locatie Zeeland
Stationsplein 21, 4461 HP Goes
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Erasmus MC – Sophia Kamer Sk-2.232
Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam
Postbus 2060 3000 CB Rotterdam

Zuidoost

BCO Onderwijsadvies

Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Postbus 829, 5900 AV Venlo

1801 jeugd & onderwijsadvies

Adres Arnhem: Stikkerstraat 10 | 6842 CW Arnhem

Telefoon: 088 1801 1100
www.1801.nl
info@1801.nl

OZL Midden- en Oost-Brabant

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

OZL Midden- en Zuid-Limburg

Provincialeweg zuid 31, 6438 BA Oirsbeek