Onderwijsadviesbureaus

Title Address Description
ABC Onderwijsadviseurs
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, Netherlands

ABC Onderwijsadviseurs is er voor alle vragen van Amsterdamse leerkrachten, interne begeleiders, scholen en ouders. Zo zorgen we samen dat 100 procent van de kinderen tot z’n recht komt. Het ABC staat al bijna veertig jaar vierkant voor goed Amsterdams onderwijs. Onze ruim honderd orthopedagogen, psychologen, taalkundigen, rekenspecialisten en schoolmaatschappelijk werkers zorgen elke dag weer dat de talenten van kinderen optimaal worden benut. Het ABC is er voor de hele schooltijd, van voorschool tot en met voortgezet onderwijs.

OBD Noordwest
James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar, Netherlands

OBD Noordwest begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

KLAARR educatie
Wielingenstraat 115, 1441 ZN Purmerend, Netherlands

KLAARR educatie begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Noord
Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten, Netherlands

OZL Noord begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

CED-groep-OZL Midden Nederland
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam, Netherlands

CED-groep OZL Midden Nederland begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Edux Onderwijspartners
Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, Netherlands

Edux Onderwijspartners begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam
12, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, Netherlands

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | Als school, ouder of hulpverlener kunt u te maken krijgen met zieke kinderen. Voor bijna al deze kinderen geldt dat ze zoveel mogelijk met het lesprogramma van de school willen blijven meedoen. Want school is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Voor scholen en ouders, is het vaak moeilijk de juiste balans te vinden tussen wat wenselijk is en wat mogelijk is. Wat kan en mag de school verwachten van een ziek kind? En wat mag een ziek kind van de school verwachten? Consulenten van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zoeken samen met u naar oplossingen om het kind zoveel mogelijk aan het schoolprogramma te laten deelnemen. 

HCO
Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag, Netherlands

HCO begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OnderwijsAdvies Zoetermeer/Gouda
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer, Netherlands

OnderwijsAdvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OnderwijsAdvies Haarlem/Hoofddorp
Siriusdreef 1, 2132 WT Hoofddorp, Netherlands

OnderwijsAdvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OnderwijsAdvies Duin & Bollenstreek
Grachtweg 24, 2161 HN Lisse, Netherlands

OnderwijsAdvies begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

RPCZ
Edisonweg 2, 4382 NW Vlissingen, Netherlands

RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland) begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo, Netherlands

BCO Onderwijsadvies helpt leraren, ouders, leidinggevenden en bestuurders om de ontwikkelkracht van kinderen en jeugdigen steeds meer te benutten. Wij gaan uit van pedagogisch optimisme. Elk kind heeft de kracht om zich te ontwikkelen. Het aanspreken of uitdagen van deze kracht is de opgave van het onderwijs.

Marant
Nieuwe Aamsestraat 84, 6662 NK Elst, Netherlands

Marant begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL IJsselgroep
2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn, Nederland

OZL IJsselgroep begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Oost-Brabant
Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven, Netherlands

OZL Midden- en Oost-Brabant begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

OZL Midden- en Zuid-Limburg
Hommerter Allee 66, 6436 AN Amstenrade, Netherlands

OZL Midden- en Zuid-Limburg begeleidt zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunt de school waar nodig. Onze consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen zorgen samen met u voor ondersteuning op maat aan leerlingen die door hun ziekte onregelmatig of tijdelijk niet naar school kunnen.

Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn of werkzaam bij een onderwijsadviesbureaus of bij een Educatieve Voorziening van een Universitair Medisch Centrum. 

De consulenten die bij een onderwijsadviesbureau werken, ondersteunen scholen, leraren en ouders in de begeleiding van chronisch en (psycho)somatisch zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling zijn. Consulenten OZL beschikken over de nodige kennis en expertise over ziek zijn en de consequenties van een ziekte voor het volgen van onderwijs. Zij bieden begeleiding aan deze leerlingen, met als doelstelling de doorgaande leerlijn van de leerling te waarborgen en om te voorkomen dat een leerling onnodige achterstanden oploopt. Hiervoor hebben zij contact met scholen en leraren, alsmede met betrokken onderwijs- en zorgpartners rondom de zieke leerling. De consulent OZL bij een onderwijsadviesbureau brengt als het ware de ‘zorg in het onderwijs’. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. Als een consulent OZL door de school wordt ingezet, zijn hieraan voor scholen en ouders geen kosten verbonden. 

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij de onderwijsadviesbureaus (OAB’s) hebben de volgende taken / werkzaamheden:

  • Het coördineren van de zorg rondom de zieke leerling – gericht op de doorlopende leerlijn van de leerling – tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
  • Begeleiding bieden aan de zieke leerling om ondanks zijn/haar ziekte onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes, thuis en op school;
  • Voorlichting en advies geven aan scholen, leerkrachten, IB netwerken, besturen en samenwerkingsverbanden over onderwijs aan zieke leerlingen;
  • In samenspraak met de school onderwijs organiseren aan huis of in het ziekenhuis;
  • In overleg met de school en de ouders een plan van aanpak voor de zieke leerling opstellen;
  • Informatie geven over de ziekte en de mogelijke gevolgen daarvan voor schoolprestaties aan alle betrokkenen;
  • Samenwerken en afstemmen met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;
  • Het begeleiden van de inzet van KlasseContact, opdat de leerling via een ICT-set aanwezig is in de klas, onderwijs kan blijven volgen en in contact blijft met klasgenoten;
  • Het inzetten van communicatiemiddelen die aansluiten bij de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de zieke leerling.
  • Het uitwisselen van en afstemmen met kennis en expertise met de consulent OZL die bij een EV van een UMC werkt.

Noordwest

ABC Onderwijsadviseurs

Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Telefoon: 020-7990010
www.hetabc.nl
info@hetabc.nl

KLAARR – effectiever in educatie

Wielingenstraat 115, Postbus 811, 1440 AV Purmerend

Telefoon: 0299 783 400 
www.klaarr.nl
info@klaarr.nl

OBD Noordwest

James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar
Postbus 1120, 1810 KC Alkmaar

OnderwijsAdvies

Locatie Haarlem/Hoofddorp
Siriusdreef 1-15, 2132 WT Hoofddorp

Zoetermeer: 079 3295600
Hoofddorp & Lisse 023-5100000
www.onderwijsadvies.nl
info@onderwijsadvies.nl

OnderwijsAdvies

Locatie Duin & Bollenstreek
Grachtweg 24, 2161 HN Lisse

Zoetermeer: 079 3295600
Hoofddorp & Lisse 023-5100000
www.onderwijsadvies.nl
info@onderwijsadvies.nl

Noordoost

OZL Noord

Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten

Telefoon: 088-0200-300
www.ozlnoord.nl
info@ozlnoord.nl

Midden

CED-groep OZL Midden Nederland

Dwerggras 30, 3068 PC  Rotterdam

Telefoon: 010 4071599
www.cedgroep.nl
info@cedgroep.nl

OZL IJsselgroep

2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn

Telefoon: 088 0931515
www.ozl.nu
ozl.info@ijsselgroep.nl

Zuidwest

Edux Onderwijspartners

Tolweg 11 4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75 4850 AB Ulvenhout

Telefoon: 076-5245500
www.edux.nl
info@edux.nl

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies)

Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag

Telefoon: 070-4482828
www.hco.nl
info@hco.nl

OnderwijsAdvies

Locatie Zoetermeer/Gouda
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer

Zoetermeer: 079 3295600
Hoofddorp & Lisse 023-5100000
www.onderwijsadvies.nl
info@onderwijsadvies.nl

RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland)

Stationsplein 21, 4461 HP Goes
Postbus 351, 4380 AJ Vlissingen

Telefoon: 0118 480800
www.rpcz.nl
rpcz@rpcz.nl

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam

Erasmus MC – Sophia Kamer Sk-2.232
Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam
Postbus 2060 3000 CB Rotterdam

Zuidoost

BCO Onderwijsadvies

Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Postbus 829, 5900 AV Venlo

Marant

Aamsestraat 84a, 6662 NK Elst
Postbus 198, 6660 AD Elst

Telefoon: 0481 439300
www.marant.nl
post@marant.nl

OZL Midden- en Oost-Brabant

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

OZL Midden- en Zuid-Limburg

Hommerter Allee 66, 6436 AN Amstenrade