Passend onderwijs voor elke zieke leerling

Het leven van een kind kan ingrijpend veranderen na de constatering van een chronische ziekte: naast lichamelijke klachten kunnen ook angst en onzekerheid over de toekomst het dagelijks functioneren in het onderwijs sterk beïnvloeden.

Soms slagen kinderen en hun ouders samen met de school er niet in om alle problemen zelf het hoofd te bieden. In die gevallen kunnen de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen uitkomst bieden. Deze consulenten bieden niet alleen ‘onderwijs op maat’, maar geven ook inzicht in het ziektebeeld en de herstelperiode.

Dit artikel verscheen in LBBO : Beter Digitaal Begeleiden mei 2013 en werd geschreven door Eddy Dirkmaat, Bianca Vlaar (ABC Onderwijsadviseurs) en Miek Hoogbergen Netwerkmanager Ziezon.

Passend onderwijs voor elke zieke leerling