Nieuws

Wat nu? Een leerling met kanker!

Wat nu? Een leerling met kanker!

Wat nu? Een leerling met kanker! is een hulpboek voor school. Als een kind kanker krijgt, is zijn leven acuut ontregeld en komt alles in het teken van genezing te staan. Toch blijft de school tijdens het hele ziekteproces enorm belangrijk. De school geeft...

Diabetes – Verschillende typen diabetes en de behandeling ervan

Diabetes – Verschillende typen diabetes en de behandeling ervan

In Nederland zijn zo'n 600.000 mensen die diabetes oftewel suikerziekte hebben. In deze animatie van gezondheidsplein.nl wordt uitgelegd wat diabetes precies is en wordt aangegeven welke type diabetes er nog meer bestaat naast type 1 en type 2. Ook de...

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

De Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke afwijkingen in de bloedstolling, zoals de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann en Factor VII...

Alles over hoofdpijn

Alles over hoofdpijn

Dagelijks hebben naar schatting zo’n 3,5 miljoen Nederlanders hoofdpijn. De meest voorkomende vorm is spanningshoofdpijn, die bij zes op de tien mensen voorkomt. Bijna 2 miljoen mensen hebben last van migraine. 1 op de 10.000 mensen heeft te...

Reuma Nederland

Reuma Nederland

Op school leren kinderen meer dan alleen rekenen, schrijven en lezen. Een kind leert er ook vriendjes te maken, zich sociaal te ontwikkelen en steeds zelfstandiger te worden. Het is voor kinderen met jeugdreuma dan ook van belang dat zij een zo...

Jeugdreumavereniging.nl

Jeugdreumavereniging.nl

De website van de Jeugdreuma Vereniging biedt informatie over ‘Een kind met Juveniele Idiopatische Artritis (JIA) op school’. Ook kunnen via deze site boekjes besteld worden voor diverse leeftijden: Boetie’s leven, prentenboekje t/m 6 jaar; jeugdreuma nou...

Kankerspoken

Kankerspoken

Site van Stichting Verdriet door je hoofd. Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden en geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben. De stichting ‘Verdriet door je hoofd’...

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN)

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN)

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN) is de patiëntenvereniging voor mensen die lijden aan de slaap-waakstoornis narcolepsie. Naar schatting lijden er in Nederland tussen de 6000 en 8000 mensen aan narcolepsie. Door middel van deze...

OSCAR Nederland

OSCAR Nederland

De site van OSCAR Nederland is voor patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie en hun ouders, familie en vrienden.

Stichting VoedselAllergie

Stichting VoedselAllergie

De Stichting VoedselAllergie is een patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet-allergische voedselovergevoeligheid.

Kinderneuropsychologie

Kinderneuropsychologie

Deze site biedt informatie over neuropsychologische gevolgen van hersenaandoeningen in de kindertijd. De informatie is bestemd voor psychologen en (para)medici, maar is ook voor ouders, leraren en andere geïnteresseerden toegankelijk.

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijking

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijking

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (kortweg PAH) is een landelijke patiëntenorganisatie van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders, partners en familieleden. De PAH speelt een belangrijke rol in de...

Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Hartstichting

De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen.

Huidinfo.nl

Huidinfo.nl

Website met informatie over de huid en huidziekten. Onder ‘huidziekten a-z’ vindt men een link naar ‘Eczeem bij kinderen’ waar informatie wordt gegeven over Atopisch Eczeem, verschijnselen en de behandeling.  

Huidpatiënten Nederland

Huidpatiënten Nederland

Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft een chronische huid- of haaraandoening. Sommige mensen worden met een huid- of haaraandoening geboren, anderen krijgen deze in de loop van hun leven. Sommige aandoeningen zijn erfelijk en/of familiair....

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

De NCFS behartigt de belangen van mensen met CF, geeft voorlichting, maakt lotgenotencontact mogelijk en zet zich in voor onderzoek, dat nog steeds hard nodig is.

Stichting Fibrosekinderen

Stichting Fibrosekinderen

De stichting Fibrosekinderen (FOK)  bevordert onderlinge contacten via internet tussen patiënten en organiseert uitjes voor kinderen die lijden aan CF en hun broertjes/zusjes.

Crohnjuwelen

Crohnjuwelen

Wat doet de ziekte van Crohn met iemands leven? Praktisch, medisch, emotioneel? Negen mensen met de ziekte van Crohn maakten een videodagboek van hun leven met deze ziekte. Op Crohnjuwelen.nl kun je de vlogs zien die zij hebben gemaakt. Veel...

ME/CVS-Stichting Nederland

ME/CVS-Stichting Nederland

De ME/CVS-Stichting Nederland zet zich in voor mensen met ME/CVS. De grootste wens van ME/CVS-patiënten is dat zij genezen van ME/CVS. Dit kan alleen wanneer we de oorzaak en effectieve behandelmethode kennen. We stimuleren wetenschappers om...

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Het doel van de NCV is om het lichamelijk en sociaal welzijn van coeliakie patiënten te bevorderen en het wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie en dermatitis herpetiformis te stimuleren.

Maag Lever Darm Stichting

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting wil ziekten in het maag-, lever- en darmstelsel voorkomen en bestrijden. Ongeveer 25.000 kinderen in Nederland hebben een ernstige spijsverteringsaandoening.

Iemandzoalsik.nl

Iemandzoalsik.nl

Site op initiatief van de Vereniging Spierziekten Nederland, de Reumapatiëntenbond en het Astmafonds. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op deze terreinen. Iemandzoalsik.nl is het sociale netwerk, waar mensen die te maken krijgen met een...