Nierziekte

Informatie en advies voor leraren

De werking van nieren bestaat uit het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en zorgen voor de juiste vocht en zoutbalans. Daarnaast maken de nieren hormonen aan.

Een goede nierfunctie is belangrijk voor het functioneren van het lichaam. Als de nieren niet (meer) goed werken spreken we van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie. Dit kan een chronisch proces zijn, of acuut optreden. Een kind met een nierziekte zal zich moe en zwak voelen. De behandeling bestaat in eerste instantie uit een dieet en medicijnen. In een latere fase kan dialyse of zelfs een niertransplantatie nodig zijn. In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd kinderen en jongeren tot achttien jaar die een ernstige nierziekte hebben. Bij ongeveer 75 van hen is de bloedzuiverende werking van de nieren zo laag, dat zij hun bloed op een kunstmatige manier moeten schoonspoelen door middel van dialyse. Elk jaar starten 20 tot 25 kinderen met een dialyseprogramma.

Gevolgen voor het onderwijs

In het algemeen kan men zeggen dat een nierziekte leidt tot een verminderd energieniveau, waardoor de concentratie op schoolse taken afneemt. De meeste kinderen met een nierziekte volgen een vocht en natriumbeperkt dieet. Soms is een ziekenhuisopname nodig.

In de brochure die u hiernaast kunt downloaden geven we uitgebreid informatie over nierziekten, de gevolgen voor het onderwijs en de mogelijke aanpassingen op school.
Van het Nefrotisch syndroom en HUS zijn aparte Ziezonbrochures beschikbaar.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland

NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland

De NVN is de patiëntenvereniging van nierpatiënten en helpt bij het behouden en/of verbeteren van kwaliteit van leven en zorg. Om dit te bereiken zijn de volgende speerpunten geformuleerd: bruikbare informatie, eigen regie, ervaringskennis delen,...

HUS

HUS

Informatie en advies voor leraren De afkorting HUS staat voor Hemolytisch Uremisch Syndroom. HUS ontstaat als reactie op een darminfectie, veelal veroorzaakt door de E-coli-bacterie. Het ziektebeeld kenmerkt zich door een combinatie van nierfalen en bloedarmoede door...

Nefrotisch syndroom

Nefrotisch syndroom

Informatie en advies voor leraren Het nefrotisch syndroom is een ziekte met een combinatie van verschijnselen, waarvan de oorzaak in de nieren ligt. Het is geen ziekte met één bepaalde oorzaak, maar een aandoening die het gevolg kan zijn van velerlei afwijkingen. Het...

Cyberpoli.nl

Cyberpoli.nl

De cyberpoli is een online ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom.