CED-Groep Werkwijzer: Contact met een zieke leerling en zijn ouders

Deze Werkwijzer is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directies in het (speciaal) basisonderwijs die op hun school te maken hebben met een leerling die door ziekte langdurig afwezig is.

De suggesties uit de Werkwijzer zullen vooral geschikt zijn voor leerlingen die afwezig zijn door een ernstige, acute ziekte, zoals kanker, of door incidentele ziektes en verwondingen, zoals wanneer een leerling een ernstig ongeluk heeft gehad. Sommige suggesties kunnen mogelijk ook toegepast worden in het geval van afwezigheid door een chronische (psycho)somatische ziekte, zoals een spierziekte of hartafwijking.