Op weg naar het diploma – Examendossier 2024 beschikbaar

Welke mogelijkheden zijn er voor zieke leerlingen of leerlingen met een beperking?Nu het nieuwe jaar begonnen is en de examens dichterbij komen is het voor ouders en scholen belangrijk om te weten welke vormen van maatwerk er geleverd kunnen worden in deze periode. Ingrid de Jong, consulent OZL bij IJsselgroep, stelt jaarlijks een dossier samen over de mogelijkheden. Het Examendossier 2024 is nu beschikbaar. 

Afhankelijk van de belemmeringen die de leerling ondervindt, zijn o.a. de volgende aanpassingen mogelijk:

  • Verlenging van tijd voor toetsen en examens;
  • Inhalen van toetsen en examens op een ander tijdstip;
  • Aanpassing van schoolexamens;
  • Vrijstelling voor het vak lichamelijke opvoeding;
  • Het minder arbeidsintensief maken van verplichte examenonderdelen;
  • Spreiding van het centrale examen over het eerste, tweede en derde tijdvak (in mei, juni, resp. augustus);
  • Spreiding van het eindexamen over twee schooljaren;
  • Afname van examens op een andere locatie (thuis of in het ziekenhuis).

De examens moeten de voorgeschreven stof dekken, dus minder toetsen mag bijvoorbeeld wel, maar delen van de verplichte stof weglaten mag niet. De school kan vragen om een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een arts of psycholoog), waaruit blijkt dat de gevraagde aanpassing gewenst is. Voor een objectief waarneembare handicap of ziekte is zo’n verklaring echter niet noodzakelijk.

De meeste aanpassingen moet de school melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens.

Op weg naar het diploma – Examendossier 2024 beschikbaar