Nieuws

Europees netwerk voor consulenten OZL

Europees netwerk voor consulenten OZL

Ziezon is het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn en onderwijs in Nederland. Maar weet je dat er ook een Europese koepel is? Hospital Organisation for Pedagogues in Europe (HOPE) is het Europese netwerk voor consulenten OZL, oftewel ‘hospital teachers’. Een...

Examendossier 2022 is nu beschikbaar

Examendossier 2022 is nu beschikbaar

Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van afname aangepast worden aan de mogelijkheden van de examenkandidaat. In het Examendossier 2022: ‘op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen...

Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom

Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom

Kinderen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen soms nog lang klachten ervaren. Als er 12 weken of meer na acute COVID-19-infectie aanhoudende of nieuwe klachten zijn, zonder andere verklaring, kan een arts het Post-Covid syndroom vaststellen. Voor...

Nederlands Cystic Fibrosis (CF) Symposium

Nederlands Cystic Fibrosis (CF) Symposium

Op vrijdag 11 februari organiseren de CF-centra in samenwerking met de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting een Online Nederlands CF Symposium. Cystic Fibrosis staat ook wel bekend als taaislijmziekte. Het thema van het symposium is “Kaftrio: one size does not fit...

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd. Bekijk HIER de factsheet. Het doel is om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen en geeft informatie hoe scholen met alle betrokkenen,...

Tips voor de decembermaand

Tips voor de decembermaand

Handige tips voor de decembermaand wanneer je in de klas of op school te maken hebt met een zieke leerling. Heeft u vragen over een zieke leerling in de klas en wilt u meer weten over Ziezon en onze consulenten? Kijk dan verder op onze website. Kersttips

Themamiddag over longziekten

Themamiddag over longziekten

Alle consulenten OZL in Nederland zijn lid van een of meerdere expertgroepen. Binnen deze groepen wordt er in klein verband kennis uitgewisseld die relevant is voor onze doelgroep, maar ook voor de rest van de consulenten. Periodiek komen de leden (digitaal) bij...

De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere

De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere

Vandaag is het de dag van de vrijwilliger en sta ik graag stil bij de inzet van Wim Grosheide. Een vrijwilliger met een gouden randje!. Waarom? Ik leg het je graag uit. Sinds mei 2018 werk ik als Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in Almere. Het...

Op afstand en toch dichtbij

Op afstand en toch dichtbij

Sinds dit jaar heeft een werkgroep van Netwerk Ziezon het initiatief genomen om samen met PlaygroundVR een mooie pilot te starten voor zieke leerlingen in het onderwijs. Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel en missen contacten met hun klasgenoten. Om dat gemis wat...

VIDEO: het onderwijs van een zieke leerling en broers en zussen

VIDEO: het onderwijs van een zieke leerling en broers en zussen

Als een kind chronisch of ernstig ziek wordt, heeft dat impact op het hele gezin. Het gezinsleven draait voor een groot deel om het zieke kind en de broer(s) en zus(sen) krijgen een andere positie. School kan voor hen een veilige haven zijn, een plek waar alles gewoon...

Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school

Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school

9 november t/m 16 november is het de Week Chronisch Zieken. Hieronder vallen onder andere leerlingen met diabetes. Zij moeten vaak gedurende de dag insuline spuiten. Hierbij is in sommige gevallen hulp van een volwassene nodig en hierdoor kunnen bij scholen vragen...

Terugblik van oud-leerling Marije

Terugblik van oud-leerling Marije

Marije Ruizendaal heeft jarenlang meerdere weken van het schooljaar in het ziekenhuis en thuis doorgebracht. Zij ervaarde niet altijd de steun die zij nodig had. Marije blikt in een openhartige video terug op haar schoolloopbaan. Daarin geeft zij aan wat voor haar...

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn

Scholiere Mila (14) heeft clusterhoofdpijn. Wat dat betekent in het dagelijkse leven én voor school is te lezen in het artikel ‘Gelukkig heb ik maar één aanval per 24 uur’, dat onlangs verscheen in het magazine Hoofdzaken, het ledenmagazine van Hoofdpijnnet. Lees het...

Ziekteverzuim bij chronisch zieke leerlingen inzichtelijk maken?

Ziekteverzuim bij chronisch zieke leerlingen inzichtelijk maken?

Voor chronisch zieke leerlingen is het niet vanzelfsprekend om elke dag school te kunnen volgen. Tip: inzet van een 'strippenkaart' om ziekteverzuim voor leerling en school inzichtelijk te maken. Meer uitleg hierover volgt in dit filmpje van consulent...

Studeren met een longziekte

Studeren met een longziekte

In de nieuwe Longwijzer, een gratis magazine van het Longfonds, staat een artikel over studeren met een longziekte. Stel, je bent klaar om de stap te maken naar het mbo, hbo of de universiteit. Maar wat als je vanwege je longziekte een studieachterstand oploopt? Of...

Hartekind

Hartekind

Iedere ouder die een kind krijgt met een hartafwijking ontvangt van Stichting Hartekind het naslagwerk Het Hartekind Boek. In dit boek worden de zogenaamde hartekinderen  van 0 tot 18 jaar gevolgd. School is een belangrijk onderdeel van hun leven. Naar school gaan als...

Ziek zijn en staatsexamen doen

Ziek zijn en staatsexamen doen

Hoe werkt staatsexamen doen? Zieke leerlingen zijn minder belastbaar en kunnen niet altijd hun einddiploma halen via de reguliere school. Dan is staatsexamen doen een oplossing. Consulent OZL Lucelle Verloop legt uit.

Wereld Vluchtelingendag

Wereld Vluchtelingendag

Vandaag is het Wereld Vluchtelingendag. Op deze dag vragen we extra aandacht voor alle mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) Ineke Holtman vertelt over leerling Samira*....