Vooruitblik 2024: Wat kun je van Netwerk Ziezon verwachten?

Met het begin van het nieuwe jaar kijken wij uit naar wat 2024 ons zal brengen. Ook in het komende jaar staan alle consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) weer klaar om leerlingen, ouders en scholen te begeleiden als het onderwijs door (chronische) ziekte niet vanzelf gaat. Elke situatie is uniek en daarom is het bieden van maatwerk ontzettend belangrijk.

Om dit werk goed te kunnen doen is het van belang dat de kennis en expertise van de consulenten OZL up-to-date blijft. Dit jaar volgen zij daarom onder andere scholing over stamceltransplantatie, astma en epilepsie. Ook op de jaarlijkse Ziezondag gaan alle consulenten OZL met elkaar in gesprek over inhoudelijk relevante thema’s.

Daarnaast nemen we dit jaar deel aan de IB-Dag van Instondo en zijn we aanwezig op het BiOND-Congres. Op deze evenementen gaan we graag met IB’ers, zorgcoördinatoren, mentoren en decanen in gesprek over hoe je ervoor kunt zorgen dat dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling.

Wij kijken uit naar een mooi jaar en waarbij ieder kind onderwijs kan volgen. Ook wanneer een kind te maken krijgt met een chronische of ernstige ziekte.

Wilt u meer informatie over het werk van de consulent OZL? Lees dan ons Ziezon Magazine!

Vooruitblik 2024: Wat kun je van Netwerk Ziezon verwachten?