Ziezon aanwezig op de landelijke IB/KC dag

Vorige week waren OZL-consulenten Imke van de Venne en Lianne Soer- van Cranenbroek aanwezig op de landelijke IB/KC dag. Lees hier over hun ervaring en het belang van onze fysieke aanwezigheid.

Met dank aan collega’s Lianne en Imke was Ziezon goed vertegenwoordigd op de landelijke IB/KC-dag, georganiseerd door Instondo. Voor Netwerk Ziezon zijn juist die onderwijsprofessionals relevant. Zij zijn de schakel met de evt. zieke leerlingen en moeten van OZL-voorzieningen op de hoogte zijn om ze goed en adequaat te kunnen helpen. We krijgen echter nog vaak te horen dat ze Ziezon nog niet kennen. Wat is er beter dan aanwezig zijn op een dag waar honderden onderwijsprofessionals rondlopen?

De drukbezochte dag (meer dan 600 mensen) kende veel belangstelling voor Ziezon en het OZL werk. Er was veel ruimte voor inspirerende gesprekken met intern begeleiders en uitwisseling, ook met andere organisaties. De combi van digitale en fysieke middelen, zoals het Ziezon magazine, heeft dit verder gefaciliteerd. We kijken terug op een waardevolle dag, die bevestigd dat onze aanwezigheid broodnodig is!

Ziezon aanwezig op de landelijke IB/KC dag