Fysieke aspecten

Echt aanwezig zijn in de klas is niet altijd mogelijk, regelmatig moet verzuimd worden en nu en dan is specifiek leerlingvervoer noodzakelijk om van en naar school te reizen. Een aangepast lesprogramma of les aan huis kan uitkomst bieden.

Aangepast lesprogramma

Door gebrek aan energie of regelmatig schoolverzuim lukt het langdurig zieke leerlingen soms niet om alle schoolvakken bij te houden. Dan zijn aanpassingen van het lesprogramma noodzakelijk. De leerling volgt dan minder vakken, bestudeert per vak alleen de lesstof die absoluut noodzakelijk is of krijgt vrijstellingen voor toetsen en werkstukken.
Lees verder..

Les aan huis

Soms is een leerling een lange tijd afwezig door ziekte en heeft hij thuis hulp nodig bij zijn schoolwerk. Mogelijk zijn er in het netwerk van de school personen te vinden die deze begeleiding kunnen bieden.
Lees verder..

Schoolverzuim

De leerling heeft koorts of een verlaagde weerstand en mag niet naar school vanwege infectiegevaar, maar kan meestal wel thuis een paar uur aan school werken. Een individueel lesplan, onderwijs aan huis, inzet van een KPN Klasgenoot en contact met de eigen groepsleerkracht of met vakdocenten (bijvoorbeeld via e-mail of Skype) kunnen de leerling hierbij ondersteunen.
Lees verder..

Leerlingenvervoer

Een leerling die vanwege een structurele handicap, bijvoorbeeld een chronische ziekte, niet zelfstandig naar de school kan gaan, heeft recht op leerlingenvervoer. De ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat om de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. De leerling mag dus bij wijze van spreken geen school voorbijrijden die ook geschikt zou zijn.
Lees verder..

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder...

De Schrijfvriend

De Schrijfvriend

Pijnklachten aan hand en/of arm kunnen optreden doordat het veel energie kost om te schrijven. Doseer schrijfactiviteiten in tijd en frequentie, maak indien mogelijk gebruik van (digitale) hulpmiddelen. Uitproberen van alternatieven voor...