De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen en dat er bij terugkeer weer een goede aansluiting is bij de groep en het lesprogramma.

Juist bij ziekte wil een leerling meestal niets anders dan gewoon ‘normaal’ zijn en zo worden behandeld. Daarom zouden scholen, zo stelt de auteur van dit artikel, heel nauw moeten luisteren naar de behoefte van de zieke leerling en hier goed op in moeten spelen. Het is van belang dat de IB’er goed op de hoogte is van wat er speelt bij de zieke leerling. Ook moet de IB’er weten welke zorgverleners er zijn in de omgeving, die de school kunnen ondersteunen in het geval van een zieke leerling. Bij de ondersteuning van een zieke leerling behoeven de volgende punten aandacht:

  • Start altijd met een gesprek met ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Wees hierbij sensitief en toon begrip.
  • Bespreek met ouders wat zij graag willen dat de rest van de klas en/of de school moet weten over het ziektebeeld van hun kind.
  • Zorg dat de leerling onderdeel blijft van de klas, bijvoorbeeld door een kaart te sturen met de klas of via een videoverbinding contact te leggen.
  • Bespreek met ouders de regels rondom medisch handelen, zoals opgenomen in het medisch protocol.
  • Maak samen met ouders en leerling een onderwijsplan.
  • In het geval van kanker heeft VOKK (Vereniging ouders, kinderen en kanker) leskoffers voor verschillende leeftijdsgroepen in het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Voor het onderwijs aan een zieke leerling zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Onderwijs in het ziekenhuis. In de academische ziekenhuizen zijn consulenten OZL werkzaam op de kinderafdelingen.
  • Onderwijs via de digitale weg. Door middel van een videoverbinding kan onderwijs op afstand worden gevolgd.
  • Thuisonderwijs. Een aantal creatieve oplossingen zijn: thuisonderwijs van de docent tijdens een gymles van de vakdocent, thuisonderwijs door gepensioneerde leerkrachten, stagiaires of onderwijsassistenten, en thuisonderwijs op woensdagmiddagen of ’s middags bij een continurooster.

Dit artikel is geschreven door Janneke van Loon-Nelis (Edux) en verscheen eerder in het Tijdschrift intern begeleiders, Jrg. 8 (2018), nr. 2 (maart).