Les aan huis

Soms is een leerling een lange tijd afwezig door ziekte en heeft hij thuis hulp nodig bij zijn schoolwerk. Mogelijk zijn er in het netwerk van de school personen te vinden die deze begeleiding kunnen bieden. Enkele suggesties:

  • Is er op school een leraar die aan het re-integreren is en die beschikbaar is voor het lesgeven aan huis?
  • Heeft de school een stagiaire van de pabo, lerarenopleiding, sph-opleiding of opleiding tot onderwijsassistent, die capabel is om de zieke leerling thuis les te geven?
  • Heeft de school contact met een gepensioneerde oud-collega die de leerling thuis wil begeleiden?
  • Zijn er bevriende klasgenoten die samen met de leerling huiswerk kunnen maken?
  • Is er een leerling uit een hogere klas die thuis les kan geven aan de zieke leerling?
  • Werkt de school met een vaste invaller die bij de leerling aan huis les kan geven?
De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder...

De Schrijfvriend

De Schrijfvriend

Pijnklachten aan hand en/of arm kunnen optreden doordat het veel energie kost om te schrijven. Doseer schrijfactiviteiten in tijd en frequentie, maak indien mogelijk gebruik van (digitale) hulpmiddelen. Uitproberen van alternatieven voor...