Les aan huis

Soms is een leerling een lange tijd afwezig door ziekte en heeft hij thuis hulp nodig bij zijn schoolwerk. Mogelijk zijn er in het netwerk van de school personen te vinden die deze begeleiding kunnen bieden. Enkele suggesties:

  • Is er op school een leraar die aan het re-integreren is en die beschikbaar is voor het lesgeven aan huis?
  • Heeft de school een stagiaire van de pabo, lerarenopleiding, sph-opleiding of opleiding tot onderwijsassistent, die capabel is om de zieke leerling thuis les te geven?
  • Heeft de school contact met een gepensioneerde oud-collega die de leerling thuis wil begeleiden?
  • Zijn er bevriende klasgenoten die samen met de leerling huiswerk kunnen maken?
  • Is er een leerling uit een hogere klas die thuis les kan geven aan de zieke leerling?
  • Werkt de school met een vaste invaller die bij de leerling aan huis les kan geven?

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!.  Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en...

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...