Schoolverzuim

Schoolverzuim

De leerling heeft koorts of een verlaagde weerstand en mag niet naar school vanwege infectiegevaar, maar kan meestal wel thuis een paar uur aan school werken. Een individueel lesplan, onderwijs aan huis, inzet van een KPN Klasgenoot en contact met de eigen groepsleerkracht of met vakdocenten (bijvoorbeeld via e-mail of Skype) kunnen de leerling hierbij ondersteunen.

De leerling is ernstig vermoeid door ziekte of behandeling. Verschillende maatregelen kunnen de schooldag minder inspannend maken:

  • gebruik van de lift;
  • aanpassing van het lesrooster zodat lokalen dichtbij elkaar liggen;
  • hulp van een klasgenoot die binnen school de schoolspullen van de leerling meeneemt;
  • een plek om de fiets dicht bij school te stallen;
  • een plek op school waar de leerling kan uitrusten;
  • een tweede set boeken op school zodat de leerling op weg naar school of huis geen zware tas hoeft te dragen;
  • geheel of gedeeltelijk laten vervallen van de gymles. Als de schooldag desondanks te zwaar is, kan de leerling bijvoorbeeld
  • alleen ’s morgens naar school of volgt een beperkt vakkenpakket.
  • Als de reis naar school een blijvend knelpunt is, kan de leerling mogelijk een beroep doen op leerlingenvervoer.
De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder...

De Schrijfvriend

De Schrijfvriend

Pijnklachten aan hand en/of arm kunnen optreden doordat het veel energie kost om te schrijven. Doseer schrijfactiviteiten in tijd en frequentie, maak indien mogelijk gebruik van (digitale) hulpmiddelen. Uitproberen van alternatieven voor...