Sociaal-emotionele aspecten

Emotionele ontwikkeling

De emotionele ontwikkeling van een ziek kind verloopt anders dan die van andere kinderen, omdat de ziekte hem angstig, ongeduldig, boos of depressief kan maken.

Kinderen met een chronische aandoening worden zo al vroeg geconfronteerd met pijn en verdriet die de meeste leeftijdsgenootjes bespaard blijven. De ziekte kan deze leerling vroeg wijs en minder onbevangen maken.

Emotionele ontwikkeling

Het verschil in de ontwikkeling tussen een kind met een chronische aandoening en een gezond kind zit vooral in de emotionele sfeer. Natuurlijk kan bij bepaalde aandoeningen, ook de motorische ontwikkeling en/of de taalontwikkeling anders dan normaal verlopen, maar over het algemeen is de emotionele ontwikkeling van een kind met een chronische aandoening anders dan van een gezond kind.
Lees verder..

Brusjes

Als je op school te maken krijgt met een zieke leerling of leerling met een chronische aandoening, dan krijg je hierbij ook te maken met hun broertjes en zusjes op school, vaak aangeduid met: brusjes. Meestal nemen deze kinderen op school en in het gezin een aparte positie in, omdat ze vaker dan normaal rekening moeten houden met hun zieke broer of zus.
Lees verder..

Ziektewinst

Ziek zijn is niet fijn. Veelal heeft het vervelende gevolgen, zoals pijn lijden, bang zijn en niet met leuke dingen mee kunnen doen. Soms heeft ziek zijn ook positieve consequenties, zoals exclusieve aandacht van ouders, cadeautjes krijgen en lekker op de bank in de woonkamer liggen. Wanneer die positieve consequenties een gezond herstel in de weg staan of maken dat een kind meer ziektegedrag blijft vertonen dan strikt nodig is, spreekt men wel van ‘ziektewinst’.
Lees verder..

Overlijden

Een school die wordt geconfronteerd met een leerling die levensbedreigend ziek is en vroegtijdig aan deze ziekte zal overlijden, komt voor een zware taak te staan.
Lees verder..

Rouw en verliesverwerking

Rouw is een natuurlijke reactie op een verlieservaring. Kinderen of jongeren die zich realiseren dat ze beperkt worden door een chronische ziekte, ondergaan een rouwproces. Gedurende het rouwproces leren ze om te gaan met de nieuwe situatie en de verlieservaring een plek te geven.
Lees verder..

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!.  Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en...

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...