Medische aspecten

Chronisch zieke leerlingen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die ze onder schooltijd moeten innemen. Bij sommige leerlingen moeten er tijdens de schooldag medische handelingen plaatsvinden. Steeds vaker vragen ouders aan de school om medicijnen te geven of medische handelingen te verrichten.

Medicijngebruik en medische handelingen op school

De keuze om wel of niet mee te werken ligt bij het schoolbestuur. De keuze kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de chronisch zieke leerling. Als het schoolbestuur geen toestemming geeft, kan het in het uiterste geval betekenen dat de leerling op zoek moet naar een andere school. Veel schoolbesturen zijn daarom geneigd om toestemming te geven. Ze moeten zich er wel bewust van zijn dat leraren alleen onder specifieke voorwaarden mogen meewerken aan medicijnverstrekking of medische handelingen.
Lees verder..

Sondevoeding

Kinderen kunnen met sondevoeding naar school. Ze dragen de sondevoeding en de pomp bij zich in een rugzakje. Op school hebben ze een plek nodig waar ze ongestoord een nieuwe verpakking met sondevoeding kunnen aankoppelen als de oude leeg is.
Lees verder..

Prednison

Prednison is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij een groot aantal ziekten.
Lees verder..

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Medisch handelen in het basisonderwijs

Medisch handelen in het basisonderwijs

Met de herziene en aangescherpte Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs en het standaard model-protocol medische handelingen op scholen voert de PO-Raad de motie van Van Meenen14 uit. Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht...

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Informatie en advies voor leraren Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs. In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor...