Leerlingenvervoer

Een leerling die vanwege een structurele handicap, bijvoorbeeld een chronische ziekte, niet zelfstandig naar de school kan gaan, heeft recht op leerlingenvervoer. De ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat om de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. De leerling mag dus bij wijze van spreken geen school voorbijrijden die ook geschikt zou zijn.

De gemeente beslist of een leerling recht heeft op leerlingenvervoer. Ouders moeten elk schooljaar een aanvraag doen bij de gemeente. Gemeenten hebben binnen de wettelijke kaders vrijheid om de voorwaarden voor een tegemoetkoming vast te stellen. Daarom verschillen de voorwaarden per gemeente. Leerlingenvervoer is beschikbaar voor het regulier en het speciaal onderwijs. Door de voorwaarden die gemeenten stellen, komen leerlingen in het regulier onderwijs echter vrijwel nooit in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Voorwaarden

Sommige gemeenten hanteren een kilometergrens bij het toekennen van leerlingenvervoer. Beneden deze grens heeft de leerling geen recht op een vergoeding. De kilometergrens mag ten hoogste zes kilometer bedragen. Bij een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been), heeft een leerling geen recht op leerlingenvervoer. Als criterium wordt vaak een termijn van drie maanden aangehouden.

Vormen leerlingenvervoer

De gemeente beoordeelt welke vorm van leerlingenvervoer geboden wordt. Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Het kind en zijn begeleider krijgen een abonnement voor het openbaar vervoer.
  • De leerling maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • Ouders halen en brengen hun kind zelf en krijgen daarvoor een vergoeding.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een modelverordening voor leerlingenvervoer opgesteld die alle details van de regeling beschrijft. De modelverordening dient als uitgangspunt voor de verordeningen van afzonderlijke gemeenten.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Fitkids

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder...

De Schrijfvriend

De Schrijfvriend

Pijnklachten aan hand en/of arm kunnen optreden doordat het veel energie kost om te schrijven. Doseer schrijfactiviteiten in tijd en frequentie, maak indien mogelijk gebruik van (digitale) hulpmiddelen. Uitproberen van alternatieven voor...