Stamceltransplantatie

Informatie en advies voor leraren

Een leerling uit uw klas moet een stamceltransplantatie ondergaan. Door deze langdurige en intensieve behandeling raakt zijn leven ontregeld en komt het volkomen in het teken van ziekte en behandeling te staan.

Toch blijft school ook in deze periode erg belangrijk. U vindt in de brochure handreikingen om:

  • de betrokkenheid van de school bij de leerling te laten blijken;
  • zorg te dragen voor een goede uitwisseling van informatie tussen school en leerling/ouders;
  • aandacht te hebben voor vragen en gevoelens van klasgenoten;
  • de onderwijsachterstand van de leerling zoveel mogelijk te beperken;
  • de leerling tijdens opname, na ontslag thuis en bij terugkeer naar school zo goed mogelijk te begeleiden;
  • aandacht te hebben voor de gevoelens van eventuele broers en zussen, de zogenoemde brussen, op school.

Wat is een stamceltransplantatie?

Een stamceltransplantatie is een intensieve en complexe behandeling waarbij stamcellen afkomstig uit bloed, beenmerg of navelstrengbloed van een donor, worden toegediend aan een zieke patiënt. De patiënt krijgt deze stamcellen via een infuus toegediend. De transplantatie is dus geen operatie! De getransplanteerde stamcellen vinden via de bloedbaan hun weg naar het beenmerg en groeien uit tot bloedcellen die de zieke cellen van de patiënt vervangen.

Voorafgaand aan de stamceltransplantatie is chemotherapie nodig. Het doel van chemotherapie is het doden van de oude beenmergcellen om plaats te maken voor de nieuwe beenmergcellen en het onderdrukken van de afweer, zodat het lichaam van de patiënt de stamcellen van de donor niet afstoot.

De opnameduur is ongeveer zes weken, waarvan twee weken vóór de transplantatie en vier weken erna, maar dit kan per kind verschillen. Een ziekenhuisopname, en met name een opname in een isolatiekamer, is voor een kind en zijn ouders een indrukwekkende ervaring. Een onbekende omgeving, veel verschillende mensen met wie het kind te maken krijgt, geprikt worden, vastzitten aan allerlei slangetjes, ander eten, andere geuren en een ander dagelijks ritme dan thuis.

Gevolgen voor het onderwijs

Een leerling die een stamceltransplantatie moet ondergaan is enkele maanden niet op school. Een stamceltransplantatie vindt plaats in een universitair medisch centrum. Na een stamceltransplantatie volgen zeker enkele maanden van herstel. Gedurende die periode mag de leerling niet naar school. Het ziekenhuis zal ouders en kind leefregels meegeven om de kans op infecties zo veel mogelijk te beperken. Klachten als vermoeidheid, wisselende concentratie en een minder goede conditie kunnen vaak nog lang aanhouden. In de periode waarin het kind nog niet naar school mag, kan thuisonderwijs gestart worden.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder. 

Vereniging Kinderkanker Nederland

Vereniging Kinderkanker Nederland

De Vereniging Kinderkanker Nederland steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna. Wanneer je te maken krijgt met kinderkanker, beland je van...

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie biedt een helder opgebouwde site vanuit de pijlers van haar organisatie: zorg, research, opleidingen en donaties. U kunt op deze manier snel en eenvoudig door naar de informatie die u zoekt. U...

EO maakt ontwapenende kinderserie over kanker

EO maakt ontwapenende kinderserie over kanker

Mag je in een achtbaan als je een hersentumor hebt? Kan je nog naar school als je aan leukemie lijdt? En is het gek om na te denken over wat je later wilt worden als je ernstig ziek bent? In het nieuwe EO-kinderprogramma "Hallo, ik heb kanker" filmen vier tieners hoe...

Onderwijs, ook als je ziek bent

Onderwijs, ook als je ziek bent

In het blad Attent van de Vereniging ouders, kinderen & kanker (VOKK) verscheen een artikel over het belang van Onderwijs, ook als je ziek bent. In het artikel wordt aandacht besteed aan de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die een belangrijke...

In de wolken

In de wolken

In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander of door echtscheiding. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden en kinderen in echtscheidingssituaties....

SKION

SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen. Op die...

Kanker

Kanker

Informatie en advies voor leerkrachten die een leerling met kanker begeleidenbaÉén van uw leerlingen is gediagnostiseerd met een vorm van kanker. Kinderen met kanker worden sinds juni 2018 in het Prinses Máxima Centrum behandeld. Uw zieke leerling hoeft niet voor alle...

Educatieve Voorziening: Onderwijs…ook als je ziek bent!

Educatieve Voorziening: Onderwijs…ook als je ziek bent!

In het blad Attent van de Vereniging Ouders ,Kinderen en Kanker (VOKK) kun je lezen hoe het onderwijs in de meeste gevallen gewoon doorgaat als je kind kanker krijgt. Een universitair medisch centrum heeft hiervoor een speciale Educatieve Voorziening, waar consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkzaam zijn. Deze consulenten begeleiden, adviseren en informeren leerlingen, ouders en scholen. Zij zorgen er voor dat de scholing en ontwikkeling van kinderen en ¡ongeren met kanker zo goed mogelijk verloopt.

Wat nu? Een leerling met kanker!

Wat nu? Een leerling met kanker!

Wat nu? Een leerling met kanker! is een hulpboek voor school. Als een kind kanker krijgt, is zijn leven acuut ontregeld en komt alles in het teken van genezing te staan. Toch blijft de school tijdens het hele ziekteproces enorm belangrijk. De school geeft...

OSCAR Nederland

OSCAR Nederland

De site van OSCAR Nederland is voor patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie en hun ouders, familie en vrienden.