Wat nu? Een leerling met kanker!

Wat nu? Een leerling met kanker! is een hulpboek voor school.

Als een kind kanker krijgt, is zijn leven acuut ontregeld en komt alles in het teken van genezing te staan. Toch blijft de school tijdens het hele ziekteproces enorm belangrijk. De school geeft houvast, afleiding en regelmaat. Er kan zelfs gesteld worden dat het onderwijs de zieke leerling een hoopvol toekomstperspectief biedt in een periode waarin dit perspectief uiterst onzeker is. Om dit perspectief te behouden is het essentieel dat de school op de juiste manier inspeelt op de behoeften van de zieke leerling. Hierbij spelen de ouders van de zieke leerling een sleutelrol. Het boekje geeft informatie over de ziekte en de consequenties voor het onderwijs. Het verschaft inzicht in de behoeften van ernstig zieke leerlingen en geeft een overzicht van de mogelijkheden voor ondersteuning voor leerling en school. Bovendien is het voorzien van een plan van aanpak, waarmee school en ouders direct aan de slag kunnen.

Auteur Tanja van Roosmalen
Uitgave Vereniging, Ouders, Kinderen en Kanker, 2012

Wat nu? Een leerling met kanker!