Onderwijs, ook als je ziek bent

In het blad Attent van de Vereniging ouders, kinderen & kanker (VOKK) verscheen een artikel over het belang van Onderwijs, ook als je ziek bent.

In het artikel wordt aandacht besteed aan de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die een belangrijke rol spelen bij het onderwijs van leerlingen met kanker. Zij bieden zowel hulp aan de school, de ouders als de zieke leerling om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ook bemiddelen zij bij de inzet van KlasseContact.

VOKK-Attent-3-2016

Onderwijs, ook als je ziek bent