Educatieve Voorziening: Onderwijs…ook als je ziek bent!

Het blad Attent van de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) toont hoe het onderwijs in de meeste gevallen gewoon doorgaat als je kind kanker krijgt.

Een universitair medisch centrum heeft hiervoor een speciale Educatieve Voorziening, waar consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkzaam zijn. Deze consulenten begeleiden, adviseren en informeren leerlingen, ouders en scholen. Zij zorgen er voor dat de scholing en ontwikkeling van kinderen en jongeren met kanker zo goed mogelijk verloopt. In dit artikel een interview met Harry Sanderink, als consulent OZL verbonden aan het Radboudumc.