OSCAR Nederland

De site van OSCAR Nederland is voor patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie en hun ouders, familie en vrienden.

Steeds meer mensen uit gebieden waar deze ziekten voorkomen zijn in Nederland komen wonen. Daardoor komen deze twee ziekten nu ook vaker in Nederland voor. Door etnisch gemengde relaties neemt ook het aantal mensen dat drager is toe. Deze site is ook voor artsen en andere medische beroepsgroepen van belang want te vaak blijkt dat de nodige kennis ontbreekt over deze twee ziekten. Op deze site is van alles te vinden over dragerschap, erfelijkheid, klachten en symptomen, vroegtijdige onderkenning en preventie, behandeling en toekomstperspectief.

OSCAR Nederland