Sondevoeding

Sondevoeding is vloeibare, licht verteerbare voeding, die wordt toegediend via een dun, buigzaam slangetje dat door de neus naar binnen gaat en naar de maag of darm loopt. Het slangetje noem je de sonde. De sonde is aangesloten op een verpakking met sondevoeding. Een elektrische pomp pompt de sondevoeding in een gelijkmatig tempo door de sonde. Sondevoeding wordt gebruikt als je niet mag eten, bijvoorbeeld omdat je darm het niet verdraagt. In dat geval vervangt de sondevoeding de gewone voeding helemaal. Soms is het ook een aanvulling op de normale voeding.

Kinderen kunnen met sondevoeding naar school. Ze dragen de sondevoeding en de pomp bij zich in een rugzakje. Op school hebben ze een plek nodig waar ze ongestoord een nieuwe verpakking met sondevoeding kunnen aankoppelen als de oude leeg is. Het is handig als ze ergens een kleine voorraad sondevoeding kunnen bewaren. Niet aangebroken ver pakkingen mogen bij kamertemperatuur bewaard worden, aangebroken verpakkingen moeten in de koelkast.

Kinderen en sondevoeding

De meeste leerlingen kunnen de sondevoeding zelf verzorgen. Ze sluiten een nieuwe verpakking met sondevoeding aan als de oude leeg is. Ze kunnen storingssignalen van de pomp verhelpen, bijvoorbeeld als de sonde verstopt is of er een knik in zit. Toch is het raadzaam om een telefoonnummer bij de hand te hebben waarop ouders bereikbaar zijn voor noodgevallen. Bij jonge kinderen kunnen ouders de leerkracht vragen om bovenstaande handelingen te verrichten. Het is belangrijk om in dat geval goede afspraken te maken en die op schrift vast te leggen.

Aandachtspunten

  • Kinderen kunnen met hun sonde meedoen aan de gymles. Het rugzakje met de voeding en de pomp koppelen ze af tijdens de les. De sonde zelf blijft zitten.
  • Sommige kinderen vinden het vervelend dat de sonde voor iedereen zichtbaar is. Klasgenoten die er niet vertrouwd mee zijn, vinden de sonde er soms eng uitzien. Besteed daar in de klas aandacht aan als de leerling dat wil.
  • Sommige kinderen die niet mogen eten en drinken vinden het moeilijk om zich aan dat voorschrift te houden. Spreek daarom iets af voor de moeilijke momenten, bijvoorbeeld tijdens pauzes en bij traktaties.
De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Medisch handelen in het basisonderwijs

Medisch handelen in het basisonderwijs

Met de herziene en aangescherpte Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs en het standaard model-protocol medische handelingen op scholen voert de PO-Raad de motie van Van Meenen14 uit. Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht...

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Informatie en advies voor leraren Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs. In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor...