Medisch handelen in het basisonderwijs

Met de herziene en aangescherpte Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs en het standaard model-protocol medische handelingen op scholen voert de PO-Raad de motie van Van Meenen14 uit.

Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht van scholen in het kader van de Wet passend onderwijs: scholen zijn niet verplicht om medische handelingen te verzorgen en ook individueel personeel kan niet worden verplicht de handelingen te verrichten (zie model-protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen). Toch kunnen scholen er voor kiezen om medische handelingen te verzorgen. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. In de handreiking en protocollen wordt de positie van onderwijspersoneel bij medisch handelen verder verduidelijkt.

Medisch handelen in het basisonderwijs